Business English cz. 7

 0    41 карточка    mily1212
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
experience
начать обучение
doświadczenie
to graduate from
начать обучение
ukończyć
to hire
начать обучение
powoływać
to do a post-graduate degree in finance and banking
начать обучение
zrobić (ukończyć) podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości
vacancy
начать обучение
wakat, wolny etat
vacation
начать обучение
urlop, wakacje
vacation course
начать обучение
kurs wakacyjny
to recruit
начать обучение
przyjmować do pracy
labour unions = trade unions (Br. Eng.)
начать обучение
związki zawodowe
collective bargaining
начать обучение
zbiorowe rokowania; negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy
bargaining
начать обучение
negocjacje w celu pozyskania czegoś
a strike = strike action
начать обучение
strajk
a go-slow (GB) / slowdown (US)
начать обучение
spowolnienie tempa pracy, produkcji
working-to-rule
начать обучение
akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków
industrial action
начать обучение
akcja protestacyjna (strajkowa)
to picket
начать обучение
pikietować
strike pay
начать обучение
zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują
rail strike
начать обучение
strajk kolejarzy
team-working
начать обучение
zespoły pracy
sensible
начать обучение
rozsądny
peace
начать обучение
spokój
to encourage sb to do sth
начать обучение
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
to discourage
начать обучение
zniechęcać
to attempt to ensure
начать обучение
próbować zapewnić
fair wages
начать обучение
uczciwe wynagrodzenie
reasonable working hours
начать обучение
rozsądne godziny pracy
industrial relations
начать обучение
stosunki między pracownikami a pracodawcami
part time jobs
начать обучение
prace na część etatu
casual
начать обучение
od czasu do czasu
political parties
начать обучение
partie polityczne
right-wing
начать обучение
rządy prawicowe
to worsen
начать обучение
pogorszyć
restraint
начать обучение
zahamowanie, ograniczenie
dynamic
начать обучение
dynamiczny
out-of-work
начать обучение
bezrobotny
uneconomic
начать обучение
nieekonomiczny
basic aims
начать обучение
podstawowe cele
deregulation
начать обучение
rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń
manual workers
начать обучение
pracownicy fizyczni
to consult sb about sth
начать обучение
konsultować się z kimś w jakiejś sprawie
adversary
начать обучение
przeciwnik

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.