Business English cz. 21

 0    34 карточки    mily1212
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
registrar of companies
начать обучение
organ publiczny odpowiedzialny za zarządzanie rejestrem spółek.
a stock exchange
начать обучение
giełda
secondary market
начать обучение
rynek wtórny
Annual General Meeting (GB) / Annual Meeting of Stockholders (US)
начать обучение
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
venture capital
начать обучение
kapitał przedsiębiorstwa
autorized share capital
начать обучение
kapitał założycielski
shares (GB) / stocks (US)
начать обучение
udziały, akcje
floating
начать обучение
wprowadzenie spółki na giełdę; debiut giełdowy spółki
to make a flotation
начать обучение
wyemitować (akcje)
to floate
начать обучение
upłynniać (np. kurs), zakładać (firmę), wprowadzić (w życie)
securities
начать обучение
papiery wartościowe
premises
начать обучение
tereny, budynki
to apply to
начать обучение
ubiegać się o / złożyć wniosek o
to be quoted = listed
начать обучение
być notowanym na giełdzie
on a major stock exchanges
начать обучение
na głównych giełdach
publicly quoted companies
начать обучение
publiczne notowanie spółek
to fulfil a large number of requirements
начать обучение
wypełniać / spełniać dużą liczbę wymagań
statement of the financial position
начать обучение
stwierdzenie stanu finansowego
independently-audited report
начать обучение
niezależnie audytowany raport
the act of issuing
начать обучение
emisja
rights issue
начать обучение
emisja z prawem poboru
bonus issue
начать обучение
emisja premii inwestycyjnych
to pay dividends
начать обучение
wypłacać / płacić dywidendy
holder
начать обучение
właściciciel, okaziciel
to entitle
начать обучение
uprawniać
ownership of a company
начать обучение
własność firmy
residual value
начать обучение
wartość rezydualna
to be / go bankrupt
начать обучение
bankrutować
to liabile for sth
начать обучение
odpowiadać za coś; być odpowiedzialnym za coś
liability
начать обучение
zobowiązanie, odpowiedzialność
to liquidate sth
начать обучение
likwidować coś
to put up capital
начать обучение
wkładać; przekazywać kapitał (wkład pieniężny)
founders
начать обучение
założyciele
shareholder
начать обучение
udziałowiec, akcjonariusz

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.