Business English cz. 19

 0    40 карточки    mily1212
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
penalty interest
начать обучение
karne odsetki
standing order
начать обучение
zlecenie stałe
compound / simple interest
начать обучение
procent składany / zwykły
interest-free
начать обучение
bezprocentowy, bez oprocentowania
rating agencies
начать обучение
agencje rating'owe; badają standing finansowy firmy ubiegającej się o kredyt
savings account
начать обучение
rachunek oszczędnościowy
there is no charge
начать обучение
bez pobierania żadnej opłaty
mortgage
начать обучение
zabezpieczenie hipoteczne
foreign currency
начать обучение
obca waluta
maturity
начать обучение
zapadalność
to underwrite
начать обучение
poręczać
takeover
начать обучение
przejęcie; przechwycenie
merger
начать обучение
fuzja
stockbrocking
начать обучение
kupowanie i sprzedawanie akcji lub udziałów
solvency
начать обучение
wypłacalność
collateral
начать обучение
coś, co może służyć jako zabezpieczenie kredytu
yield
начать обучение
zwrot z kredytu
liquidity
начать обучение
płynność
interest on
начать обучение
odsetki; oprocentowanie od
at a later date
начать обучение
w późniejszym terminie
via a network
начать обучение
poprzez sieć
a security
начать обучение
zabezpieczenie
home banking
начать обучение
bankowość telefoniczna / internetowa
current (Br. Eng.) / checking account (Am. Eng.)
начать обучение
rachunek bieżący
deposit account (Br. Eng.) / time or notice account (Am. Eng.)
начать обучение
lokata terminowa; depozyt terminowy
to foresee
начать обучение
przewidywać
to transfer money
начать обучение
przelewać pieniądze
transfer
начать обучение
przelew
a bank transfer
начать обучение
przelew bankowy
valid
начать обучение
ważny
validity date
начать обучение
okres ważności
fee
начать обучение
opłata
arrangement / handling fee
начать обучение
opłata manipulacyjna
to draw sb attention
начать обучение
zwrócić czyjąś uwagę
(The) Bill
начать обучение
weksel
The Bill matures in two months
начать обучение
weksel zapada za dwa miesiące
security
начать обучение
papier wartościowy
stockbroker
начать обучение
makler giełdowy
portfolio services
начать обучение
zbieranie różnych papierów by korzystnie zainwestować pieniądze
commercial bank
начать обучение
bank handlowy

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.