Business English cz. 13

 0    40 карточки    mily1212
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
counter-productive; to be counter-productive
начать обучение
przynosić efekty odwrotne do zamierzonych
promotional strategies
начать обучение
strategie promocyjne
tactis
начать обучение
taktyki
tools
начать обучение
narzędzia
trial
начать обучение
próba
attractively-priced product
начать обучение
atrakcyjny cenowo produkt
brand awareness
начать обучение
świadomość marki
loyality
начать обучение
lojalność
maturity
начать обучение
zapadalność / płatność
target customers
начать обучение
klienci do których adresujemy swoją ofertę (docelowi klienci)
potential customers
начать обучение
potencjalni klienci
growth stages
начать обучение
fazy wzrostu
standard product life cycle
начать обучение
standardowy cykl życia produktu
Four Ps
начать обучение
formulation of the marketing mix
dealers
начать обучение
dealerzy
retailers
начать обучение
detaliści
image of a company / product
начать обучение
wizerunek firmy / produktu
sales promotion
начать обучение
promocja sprzedaży
publicity
начать обучение
upublicznianie
aimed
начать обучение
której celem jest, skierowane
enormous costs
начать обучение
ogromne / olbrzymie koszty
public awareness
начать обучение
opinia publiczna
to be price-conscious
начать обучение
być świadomym cen
focus group interviews
начать обучение
grupy fokusowe
brand-switchers
начать обучение
konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce
niche
начать обучение
nisza
to gain sth
начать обучение
osiągać coś
coupons giving a price reduction
начать обучение
kupony ze żniżką
to encourage sb
начать обучение
zachęcać kogoś
free samples
начать обучение
darmowe próbki
discount for buying a large quantity
начать обучение
zniżka przy zakupie większej ilości danego produktu
price reductions in shops
начать обучение
obniżka cen w sklepach
bookkeeping
начать обучение
księgowość, rachunkowość prosta; zapisywanie po stronie kredytowej i debetowej operacji
accounting
начать обучение
księgowość ogólna; prowadzenie ksiąg czyli zapisywanie przychodów i rozchodów + podział na aktywa i pasywa
managerial accounting
начать обучение
przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych potrzebnych grupie zarządzającej firmą
cost accounting
начать обучение
kalkulowanie kosztów; wydatków poniesionych na prowadzenie działalności gosp. (materiały, pracownicy i inne)
tax accounting
начать обучение
wyliczanie zobowiązań podatkowych pracowników i firmy
auditing
начать обучение
nadzór (z reguły z zewnątrz) poprawności prowadzenia ksiąg wg obowiązujących zasad oraz zarządzania finansami firmy
assets
начать обучение
aktywa firmy
depreciation
начать обучение
amortyzacja

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.