bum cziki bum bum

 0    16 карточки    guest2002251
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Dekolonizacja
начать обучение
wyzwolenie się obszarów Afryki, Azji i obu Ameryk spod władz mocarstw kolonialnych i tworzenie się na tych terytoriach niepodległych państw
Rok Afryki
начать обучение
rekordowy rok dekolonizacji państw 1960r w jego trakcie niezależność ogłosiło 17 krajów
Syjonizm
начать обучение
Ideologia i ruch polityczny dążący do utworzenia żydowskiego państwa Izrael na terenie Palestyny i utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu.
Maoizm
начать обучение
Chińska odmiana komunizmu stworzona przez Mao Zedonga.
Wielki skok
начать обучение
Nieudane reformy gospodarcze w Chinach wprowadzone w 1959r które wywołały głód i śmierć dziesiątków milionów ludzi
Państwo opiekuńcze
начать обучение
to państwo w którym obywatelom przysługują różne prawa socjalne np... Długie płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, dopłaty do mieszkań
Rewolucja kulturalna
начать обучение
Okres natężenia terroru w Chinach w latach 1966-1976 skierowanego przeciw rzekomym przeciwnikom Mao Zedonga, efektem miało być stworzenie nowej komunistycznej kultury.
apertheid
начать обучение
System polityczny w Republice połódniowej Afryki w latach 1949-1994.
kryzys kubański
начать обучение
doszło do niego wraz z umieszczeniem sowieckich rakiet na kubie, groził wtedy wybuch 3 wojny światowej.
Rok Afryki
начать обучение
1960
Pierwszy człowiek na księżycu
начать обучение
1969
Pierwszy człowiek w kosmosie
начать обучение
1961
Powstanie państwa Izrael
начать обучение
1948
Powstanie UE
начать обучение
1993
Wzniesienie muru berlińskiego
начать обучение
1961
Kryzys Kubański
начать обучение
1962

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.