BBC Learning English: News Review: International cyber-attack

 0    31 карточка    teresa99a
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
odcinać dostęp do czegoś
начать обучение
to lock something out
rodzaj oprogramowania używanego w internetowych wymuszeniach (od ang. "ransom" - "okup"); a virus designed to stop a computer working unless money is paid
начать обучение
ransomware
okup
начать обучение
ransom
oprogramowanie
начать обучение
software
a word made from two other words
начать обучение
a portmanteau
złośliwe oprogramowanie
начать обучение
malware/malicious software
złośliwy, podły
начать обучение
malicious
określić w przybliżeniu, oszacować
начать обучение
to estimate
zakażać, skażać, zarażać
начать обучение
to infect
; zakłócenie, pokrzyżowanie, przerwanie (np. dostaw prądu); wstrząs
начать обучение
a disruption
zapobiegać
начать обучение
zapobiegać на английском языке
to prevent
znieść blokadę
начать обучение
to lift the block
tu: ważna wiadomość
начать обучение
a massive story
wzrost (np. cen, zainteresowania)
начать обучение
a surge
przydkłady związków ze słówkiem "a surge"
начать обучение
a surge of electricity/emotions/joy/interest/in prices/people
surge (of something) a sudden increase of a strong feeling
начать обучение
She felt a sudden surge of anger.; a surge of excitement
a sudden increase in the amount or number of something; a large amount of something
начать обучение
surge (in something): a surge in consumer spending.; surge (of something) After an initial surge of interest, there has been little call for our services.
wzrastać (o cenach, zainteresowaniu)
начать обучение
to surge
porwać, uprowadzić
Bogaty biznesmen został porwany przez czterech zamaskowanych mężczyzn.
начать обучение
to kidnap
A rich businessman was kidnapped by four masked men.
coś nowatorskiego/najnowocześniejszego/dkrywczego
najnowsza technika
начать обучение
cutting edge of something
the cutting edge of the technology
istnieć, być, żyć
Jak długo istnieje internet?
начать обучение
be around
How long is the Internet around?
wyłonić się, pojawić się, ukazać się
начать обучение
to emerge
nowiuteńki, zupełnie nowy
начать обучение
brand new
tory (kolejowe), szyny (pod wózek)
начать обучение
tracks
ślady, tropy
начать обучение
tracks
odcisk stopy, ślad stopy
начать обучение
footprints
zatrzymać się w miejscu, stanąć jak wryty
начать обучение
stopped in its tracks
raptowny, nagły
Samochód gwałtownie się zatrzymał.
начать обучение
abrupt
The car came to an abrupt halt.
postój, przystanek, stacja
Z powodu awarii silnika byliśmy zmuszeni zrobić postój
начать обучение
a halt
Due to engine failure, we were forced to have a halt.
ckliwy, roztkliwiający; (informal, disapproving) too emotional in a way that is embarrassing (syn: sentimental)
ckliwe powieści romantyczne
начать обучение
mushy
mushy romantic novels
streszczać (wykład), podsumowywać (dyskusję), rekapitulować (główne zagadnienia czegoś); to sum up, to summarize
начать обучение
to recap

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.