Basic Concepts in Marketing

4.5  1    133 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
aktywny nabywca
начать обучение
active buyer
adresy klientów
начать обучение
customers' addresses
aktywny subskrybent
начать обучение
active subscriber
budować długotrwałe relacje
начать обучение
to build long-term relationships
dokumentacja kredytowa
начать обучение
credit records
faktyczny użytkownik
начать обучение
actual user
gust konsumenta
начать обучение
consumer's taste
identyfikować klientów
начать обучение
to identify the customers
klient kluczowy
начать обучение
key account
wchodzić w interakcję z klientami / komunikować się z klientami
начать обучение
to interact with the customers
konsument zorientowany na działanie
начать обучение
action-oriented consumer
lojalność klienta
начать обучение
customer loyalty
maruder
начать обучение
laggard
nabywca ostateczny
начать обучение
ultimate buyer
niezadowolenie klientów
начать обучение
customer dissatisfaction
nowy nabywca produktu / nowy klient / nowy zwolennik
начать обучение
adopter
obecni klienci
начать обучение
current customers
ochrona konsumenta
начать обучение
consumer protection
odejście klientów
начать обучение
customer defection
odkryć potrzeby klienta
начать обучение
to uncover customer needs
podjąć kroki w kierunku kupna produktu
начать обучение
to take steps to buy a product
potencjalni klienci
начать обучение
potential buyers
poziom dochodów
начать обучение
income level
przyszli / potencjalni klienci
начать обучение
prospective customers / prospects
publiczne relacje / kontakty z otoczeniem
начать обучение
public relations
punkt widzenia klienta
начать обучение
customer's viewpoint
sprostać oczekiwaniom klientów
начать обучение
to meet customers' expectations
stać się świadomym (istnienia) produktu
начать обучение
to become aware of the product
stan cywilny
начать обучение
marital status
system obsługi klienta
начать обучение
front office system
tajemniczy klient
начать обучение
mystery shopper
telefoniczna pomoc dla klientów
начать обучение
consumer helpline
tworzyć bazę klientów
начать обучение
to build customer base
tworzyć profil konsumenta
начать обучение
to build a consumer profile
ujawniać dane klienta
начать обучение
to disclose customer data
upodobania klienta
начать обучение
customer likes
wartość klienta w czasie
начать обучение
customer lifetime value
werbowanie klientów
начать обучение
canvassing
wielu klientów
начать обучение
ample customers
wierni klienci
начать обучение
loyal customers
wzorce w zachowaniu klientów
начать обучение
patterns in consumer behaviour
zadowolenie / satysfakcja klientów
начать обучение
customers satisfaction
zarządzanie stosunkami z klientem
начать обучение
customer relationship management
zatrzymanie / utrzymanie klientów
начать обучение
customers retention
agencja rządowa
начать обучение
government agency
cele marketingowe
начать обучение
marketing objectives
chłonność rynku
начать обучение
absorptiveness of the market
ciepły marketing
начать обучение
warm marketing
deficyt rynkowy
начать обучение
market shortage
długi ogon
начать обучение
The Long Tail
dochód
начать обучение
revenue / income
dochód rozporządzalny
начать обучение
disposable income
doradztwo marketingowe
начать обучение
marketing consultancy
dostępność
начать обучение
availability
dostępny budżet
начать обучение
available budget
efektywna dystrybucja
начать обучение
effective distribution
etyka marketingu
начать обучение
marketing ethics
fiasko marketingowe
начать обучение
marketing fiasco
filozofia marketingu
начать обучение
marketing philosophy
instrument marketingowy
начать обучение
marketing instrument
kluczowy segment rynku
начать обучение
key market segment
koncept marketingowy
начать обучение
marketing concept
konkurencyjne otoczenie
начать обучение
competitive environment
koszty wejścia na rynek
начать обучение
market entry costs
korzyść / pożytek
начать обучение
benefit
lider na rynku
начать обучение
market leader
lokalne przepisy
начать обучение
local regulations / local laws
łatwość zbycia czegoś
начать обучение
marketability
magazynowanie inwentarza
начать обучение
inventory storage
makdonaldyzacja
начать обучение
McDonaldization
makrootoczenie
начать обучение
macro-environment
marketing docelowy
начать обучение
target marketing
marketing indywidualny
начать обучение
one-to-one marketing
marketing menedżerski
начать обучение
managerial marketing
marketing negatywny
начать обучение
demarketing
marketing niszowy
начать обучение
niche marketing
marketing partyzancki
начать обучение
guerrilla marketing
marketing polityczny
начать обучение
political consulting
marketing rozproszony
начать обучение
scattergun marketing
marketing społeczny
начать обучение
social marketing
marketing sportowy
начать обучение
sports marketing
marketing szeptany
начать обучение
buzz marketing
marketing uliczny
начать обучение
street marketing
mikrootoczenie
начать обучение
micro-environment
miks marketingowy
начать обучение
marketing mix
misja przedsiębiorstwa
начать обучение
mission statement
monopol rynkowy
начать обучение
market monopoly
możliwości rynkowe
начать обучение
market opportunities
nagranie demonstracyjne
начать обучение
explainer video
nakreślenie obecnej sytuacji
начать обучение
snapshot of the current situation
narzędzie marketingowe
начать обучение
marketing tool
nastawienie na sprzedaż
начать обучение
market orientation
nasycenie rynku
начать обучение
market glut
negatywne aspekty lokalizacji
начать обучение
negative aspects of the location
neuromarketing
начать обучение
neuromarketing
niezawodność
начать обучение
reliability
luka na rynku / nisza na rynku
начать обучение
gap in the market
obecność na rynku
начать обучение
market presence
oferta konkurencyjna
начать обучение
competitive bid
ograniczone zasoby
начать обучение
limited resources
organizacje utrzymujące się ze sprzedaży
начать обучение
sales driven organisation (BrE) / sales driven organizations (AmE)
planowanie
начать обучение
planning
podejmowanie decyzji
начать обучение
decision-making
podręcznik marketingu
начать обучение
marketing textbook
potencjalna dochodowość / zyskowność
начать обучение
potential profitability
potencjał rozwoju
начать обучение
potential for growth
dominacja na rynku / pozycja dominująca (np. przedsiębiorstwa na rynku)
начать обучение
market dominance
promocja (r e k l a m a, nie: oferta specjalna)
начать обучение
promotion
przewaga konkurencyjna
начать обучение
competitive advantage
przystępność (np. cenowa)
начать обучение
affordability
rynek nasycony
начать обучение
saturated market
scenariusz marketingowy
начать обучение
marketing scenario
segment rynku
начать обучение
market segment
przemysł usługowy / sektor usług
начать обучение
service industry
selektywność rynku
начать обучение
market selectivity
standardy wyników / osiągów
начать обучение
performance standards
szybko rosnący / rozwijający się sektor biznesu
начать обучение
fast-growing business sector
techniki marketingowe
начать обучение
marketing techniques
tendencja rynkowa
начать обучение
market tendency
udział w rynku
начать обучение
market share
walka konkurencyjna
начать обучение
competitive struggle
warunki transakcji
начать обучение
conditions of business
wąski rynek
начать обучение
narrow market
wcześniej niespenetrowany rynek
начать обучение
previously untapped market
wolna konkurencja
начать обучение
free competition
wygoda
начать обучение
convenience
wymagania klientów
начать обучение
customers' requirements
wysiłki marketingowe
начать обучение
marketing efforts
wywiad rynkowy
начать обучение
market intelligence
wzrost rynku
начать обучение
market growth
zarządzanie marketingiem
начать обучение
marketing management
zorientowany na klienta
начать обучение
customer-oriented
zrzeszenie branżowe producentów
начать обучение
trade association

Poznaj Marketing!

Kurs Business Marketing wchodzi w skład Business English, w ramach którego oferujemy jeszcze kursy: Presentations, Finance oraz Human Resources. Dzięki Business Marketing podniesiesz swoje kwalifikacje i zyskasz swobodę podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i samej pracy w biznesie. Angielski biznesowy przydaje się na każdym etapie kariery i szlifowany systematycznie pozwoli Ci nabrać pewności podczas rozmów telefonicznych, pisania maili czy prezentacji w języku angielskim. Jeśli interesuje Cię marketing, bądź w przyszłej firmie będziesz się zajmować zagadnieniami z tego działu, weź pod uwagę naukę słówek z tego kursu.

Przydatny kurs - Biznes

Kurs pozwoli Ci dobrze przygotować się do testu TOEIC – najczęściej zdawanego testu z języka angielskiego w pracy. Interesujesz się Marketingiem? Dowiedz się, jak brzmi „obsługa klienta" po angielsku czy „pozyskiwanie klientów" po angielsku. Oferujemy ponad 800 słówek i zwrotów angielskich, podzielonych na praktyczne tematy, takie jak stategy, price czy online. Momentalnie zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności językowe potrzebne w pracy w marketingu! Wiesz już, jak jest „przedstawiciel handlowy" po angielsku? A może chcesz nim zostać i potrzebujesz szybkiej powtórki już raz poznanego słownictwa? Zapraszamy! Z nami poczujesz się pewnie i profesjonalnie. W świecie biznesu już nic Cię nie zaskoczy!

Wraz z Fiszkoteką!

Nauka z nami jest czystą przyjemnością! Nie tylko uczysz się, kiedy chcesz, ale również dzięki aplikacji mobilnej – w jakimkolwiek miejscu, gdzie tylko chcesz! Oferujemy ponad 20 praktycznie podzielonych i opracowanych lekcji, a pierwsze 15 fiszek możesz wypróbować za darmo! To idealna okazja do wypróbowania tej świetnej metody nauki! Nasz Inteligentny System Powtórek zapewni Ci ciągłą motywację i podpowie raz już poznane słówka, tak abyś długo o nich nie zapomniał. Nasze sposoby dostosowujemy do każdego – dla wzrokowców przygotowaliśmy obrazki, wspomagające zapamiętywanie, dla słuchowców mamy materiały audio, umożliwiające naukę wymowy poszczególnych słów, a dodatkową pomocą są proste przykłady użycia, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie wyrażeń. Nie zwlekaj!


Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.