BACB English-Polish-Translation-of-Terms 11

 0    35 карточки    Maria. bogucka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
fixed action pattern
начать обучение
wzór zachowań instynktowych
fixed consecutive number
начать обучение
następująca po sobie stała liczba reakcji przed zmianą
fixed interval
начать обучение
stały interwał
fixed interval schedule of reinforcement (FI)
начать обучение
rozkład wzmacniania o stałych interwałach (FI)
fixed momentary differential reinforcement of other behavior (DRO)
начать обучение
chwilowe różnicujące wzmacnianie innych zachowań (DRO) w stałych interwałach
fixed ratio
начать обучение
stała proporcja
fixed-interval scallop
начать обучение
wykres muszelkowy przy stałych interwałach
fixed-interval schedule of reinforcement (FI)
начать обучение
rozkład wzmacniania o stałych interwałach (FI)
fixed-ratio responding
начать обучение
reagowanie charakterystyczne dla rozkładu o stałych proporcjach
fixed-ratio schedule of reinforcement (FR)
начать обучение
rozkład wzmacniania o stałych proporcjach (FR)
fixed-time schedule (FT)
начать обучение
rozkład o stałym czasie (FT)
fixed-time schedule of reinforcement (FT)
начать обучение
rozkład wzmacniania o stałym czasie (FT)
flooding
начать обучение
zatapianie
floor measurement
начать обучение
pomiar limitów dolnych
fluency
начать обучение
płynność
follow-up
начать обучение
follow-up
forced choice
начать обучение
narzucony wybór
forced-choice preference assessment
начать обучение
ocena preferencji z narzuconym wyborem
formal similarity
начать обучение
podobieństwo formalne
forward chaining
начать обучение
uczenie łańcucha zachowań od początku
free choice
начать обучение
swobodny wybór
free operant
начать обучение
swobodne zachowanie sprawcze
free operant avoidance
начать обучение
unikowe swobodne zachowania sprawcze
free operant method
начать обучение
metoda swobodnych zachowań sprawczych
free operant procedure
начать обучение
procedura swobodnych zachowań sprawczych
frequency
начать обучение
częstość
frequency of reinforcement
начать обучение
częstość wzmacniania
frequency of responding
начать обучение
częstość reagowania
frequency-within-interval-recording
начать обучение
zapis częstości w interwale
full session differential reinforcement of low rates (DRL)
начать обучение
różnicujące wzmacnianie niskiego tempa reagowania (DRL) w całej sesji
function
начать обучение
funkcja
function of behavior
начать обучение
funkcja zachowania
functional analysis
начать обучение
analiza funkcjonalna
Functional Analytic
начать обучение
Psychotherapy (FAP) psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP)
functional behavior
начать обучение
assessment funkcjonalna ocena zachowania

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.