Аударылмайтын сөздер - Untranslatable

 0    7 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
оқуды жаңа аяқтаған студент/оқушы
Елена оқуды жаңа аяқтаған студент.
начать обучение
fresh graduate
"Fresh" сөзінің ресми әрі тура аудармасы "балғын", сонымен қатар, одан бөлек бірнеше баламасы бар және көп жағдайда жалғыз сөзбен аударыла қоймайды.
Helen is a fresh graduate.
жүзін алақанмен жабу
Бұл зат жүзімді алақанмен жабатындай етеді.
начать обучение
facepalm
Көбінесе ойға сыйымсыз әрі қисынсыз затты көргенде немесе естігенде жасалатын іс-әрекет.
It just makes me want to facepalm.
оқыста өзі үшін сәтті жаңалық ашу
Ескі күртешемнің қалтасынан ақша тауып алғаным күтпеген сәтті жаңалық болды.
начать обучение
serendipity
It was serendipity that I found money in my old jacket's pocket.
заттар жиынтығы
Менің офистен алатын заттарым бар.
начать обучение
stuff
Қандай заттар екені нақты емес және ол көп немесе аз зат болуы.
I have some stuff to take from office.
ендігі істеліп қойған әрекет
Біз бұл жобаны өткен аптада жасап қойғанбыз.
начать обучение
already
"Already" сөзінің ресми әрі тура аудармасы "ендігі", сонымен қатар, көп жағдайда "ендігі" сөзінен кейін етістік қажет және ол есімшенің "ған, ген, қан, кен" жұрнақтарымен түрленеді.
We already have done this project last week.
бөле, жиен, немере (аға, іні, әпке, қарындас)
Менің немере інім мені өткен аптада көруге келді.
начать обучение
cousin
"Cousin" сөзі қазақшаға әр түрлі болып аударылады және нақты қай туысқан жайлы айтылып жатқанын контесктен біліп алу керек.
My cousin visited me last week.
оқырман/жазылман (инстаграм)
Менің иснтагарам парақшамда екі мыңнан астам о0ырманым бар.
начать обучение
follower (instagram)
"Follower" cөзі неологизм қатарынан болғандықтан ресми аудармасы жоқ.
I have over two thousand followers on my instagram account.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.