Atmosfera - Zestaw do nauki do matury

 0    78 карточки    Kademe
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Znają rodzaj klimatu podaj jego cechy. Rodzaj klimatu. Równikowy wilgotny.
начать обучение
Cechy klimatu: Bardzo ciepłe opady równomierne wysoka temperatura mała amplituda
Znają rodzaj klimatu podaj jego cechy. Rodzaj klimatu: Podrównikowy
начать обучение
Cechy klimatu: pora sucha i deszczowa Amplituda do 5 stopni Celsjusza
Znając Strefę klimatu podaj jego rodzaje. Strefa: Równikowa
начать обучение
Rodzaj klimatu: -Równikowy wilgotny -Podrównikowy
Znając Strefę klimatu podaj jego rodzaje. Strefa: Podzwrotnikowa. Klimat?
начать обучение
Rodzaj klimatu: -Podzwrotnikowy morski -Podzwrotnikowy suchy
Znając Strefę klimatu podaj jego rodzaje. Strefa: Zwrotnikowa
начать обучение
Rodzaj klimatu: -Zwrotnikowy suchy -Zwrotnikowy morki
Znając Strefę klimatu podaj jego rodzaje. Strefa: Umiarkowana
начать обучение
Rodzaj klimatu: -Umiarkowany ciepły -Umiarkowany ciepły kontynentalny -Umiarkowany chłodny morski -Umiarkowany chłodny kontynentalny
Znając Strefę klimatu podaj jego rodzaje. Strefa: Okołobiegunowa
начать обучение
Rodzaj klimatu: -Subpolarny -Polarny
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: -Zwrotnikowy suchy
начать обучение
Cechy klimatu: - Dwie pory roku (zima, lato) - Wysokie temperatury - Duża amplituda temperatury dobowej.
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: -Zwrotnikowy morski
начать обучение
Cechy klimatu: - Dwie pory roku (lato, zima) - większe opady latem
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: -Podzwrotnikowy morski(śródziemnomorski)
начать обучение
Cechy klimatu: - Lato gorące i suche - Zimy ciepłe i deszczowe
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: -Podzwrotnikowy suchy
начать обучение
Cechy klimatu: - Duża amplituda dobowa i roczna. - Mało opadów.
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: -Umiarkowany ciepły morski
начать обучение
Cechy klimatu: -Lato chłodne i wilgotne -Zima ciepła i deszczowa -temperatura nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza.
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: - Umiarkowany ciepły kontynentalny
начать обучение
Cechy klimatu: -Lata umiarkowane -Zimy mroźne -Duża amplituda roczna temperatur -mało opadów
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: - Umiarkowany chłodny morski
начать обучение
Cechy klimatu: -Łagodna zima -Chłodne lato -Opady przez cały rok
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: - Umiarkowany chłodny kontynentalny
начать обучение
Cechy klimatu: -Bardzo mroźne zimy -Krótkie i upalne lata -bardzo mało opadów
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: -Subpolarny
начать обучение
Cechy klimatu: -krótkie lato -długie mroźne zimy -niskie opady - dzień i noc polarna
Znając rodzaj klimatu, podaj jego cechy: Rodzaj: -Polarny
начать обучение
Cechy klimatu: -średnie roczne temperatury poniżej O stopni Celsjusza
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Równikowy wilgotny.
начать обучение
Fauna i Flora: -lasy równikowe (wiecznie zielone) (liany, mahoń, kauczukowiec) -goryl, koliber, tukan
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Zwrotnikowy suchy
начать обучение
Fauna i Flora: -sucholubna (kaktusy, drzewa butelkowe) -skorpiony, fenki, surykatki
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Zwrotnikowy morski
начать обучение
Fauna i Flora: -tamaryszki, akacje
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Podzwrotnikowy morski(śródziemnomorski)
начать обучение
Fauna i Flora: - cyprusy, sekwoje
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Podzwrotnikowy suchy
начать обучение
Fauna i Flora: -roślinność trawiasta, stepy
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Umiarkowany ciepły morski
начать обучение
Fauna i Flora: -lasy mieszane
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: - Umiarkowany ciepły kontynentalny
начать обучение
Fauna i Flora: -stepy
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: - Umiarkowany chłodny morski
начать обучение
Fauna i Flora: -lasy liściaste
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: - Umiarkowany chłodny kontynentalny
начать обучение
Fauna i Flora: -tajga
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Subpolarny
начать обучение
Fauna i Flora: -tundra
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: -Polarny
начать обучение
Fauna i Flora: -brak
Znając rodzaj klimatu podaj jego florę i faunę: - Podrównikowy
начать обучение
-roślinność trawiasta -baobaby, palmy, eukaliptusy
Znając rodzaj klimatu podaj jego gleby: równikowy wilgotny -Zwrotnikowy suchy
начать обучение
mało żyzne
Znając rodzaj klimatu podaj jego gleby: podrównikowy
начать обучение
Gleby: mało żyzne
Znając rodzaj klimatu podaj jego gleby: -Zwrotnikowy morski
начать обучение
Gleby -buroziemy -szaroziemy
Znając rodzaj klimatu podaj jego gleby: -Podzwrotnikowy morski(śródziemnomorski)
начать обучение
Gleby: żyzne
Znając rodzaj klimatu podaj jego gleby: -Podzwrotnikowy suchy
начать обучение
Gleby -czerwonoziemy -żółtoziemy
Podaj skład chemiczny atmosfery:
начать обучение
Azot: 78,08 % Tlen- 20,84 % Argon - 0, 93 % Dwutlenek węgla 0,03 % Gazy szlachetne 0,02 %
Podaj Warstwy atmosfery
начать обучение
Troposfera 0 - 11 Tropopauza Stratosfera 11 - 50 Stratopauza Mezosfera 50 - 80 Mezopauza Termosfera 80 - 500 Termopauza Egzosfera > 500 1. Troposfera. Troposfera jest warstwą atmosfery Ziemi leżącą najbliżej je powierzchni. Sięga 7-10km na biegunach, 10-12 km w strefie szerokości umiarkowanych i do 16-18 km w strefie międzyzwrotnikowej. Znajduje się tu 90% całej pary wodnej zawartej w atmosferze. Średni gradient temperatury wynosi -0.65°C/100 m. Jest to warstwa, gdzie kształtuje się pogoda. Wyró
Podaj zmienne składniki Atmmosfery
начать обучение
Zmienne składniki atmosfery to: para wodna - występuje przede wszystkim w dolnej części atmosfery do wysokości 10 km. Jej zawartość zmienia się w zależności od miejsca i pory roku, np. nad obszarami morskimi może osiągać ok. 3,8 - 4,1%. Średnia zawartość pary wodnej w powietrzu wynosi 0,2 - 2,5% dwutlenek węgla (COz) - średnio w atmosferze zajmuje 0,03% objęto­ści, lecz w ostatnim wieku notuje się stały wzrost jego udziału, co wynika z tworzenia się tego gazu przy spalaniu paliw kopalnych. Dwu­t
Co to jest pogoda?
начать обучение
Pogoda i klimat Pogoda to chwilowy stan troposfery w danym miejscu.
wymień elementy pogody.
начать обучение
Elementy pogody: a) temperatura powietrza b) opady atmosferyczne c) zachmurzenie d) siła i kierunek wiatru e) ciśnienie atmosferyczne
co to jest klimat?
начать обучение
Klimat - średni stan pogody, charakterystyczny dla danego obszaru, określony na podstawie wieloletnich obserwacji, powtarzający się cyklicznie w ciągu roku
typy klimatu?
начать обучение
a) klimat lokalny (miejscowy)- odzwierciedla on wpływ na klimat miejscowych warunków ukształtowania powierzchni i jej pokrycie prze np. szatę roślinną, zabudowę. Stąd wyróżnia się klimat lokalny jak np. doliny rzecznej, wzgórza, kompleksu leśnego, miasta. b) mikroklimat- w klimacie lokalnym możemy wyróżnić mikroklimat, np. w klimacie leśnym można wyodrębnić mikroklimat runa leśnego lub koron drzew
podział klimatu?
начать обучение
a) klimat lokalny (miejscowy)- odzwierciedla on wpływ na klimat miejscowych warunków ukształtowania powierzchni i jej pokrycie prze np. szatę roślinną, zabudowę. Stąd wyróżnia się klimat lokalny jak np. doliny rzecznej, wzgórza, kompleksu leśnego, miasta. b) mikroklimat- w klimacie lokalnym możemy wyróżnić mikroklimat, np. w klimacie leśnym można wyodrębnić mikroklimat runa leśnego lub koron drzew
elementy klimatu
начать обучение
a) temperatury: średnie roczne, amplitudy temperatur, temperatura najcieplejszego i najzimniejszego miesiąca, skrajne temperatury roku, rozkład temperatur w ciągu roku b) opady atmosferyczne: średnia roczna, przebieg w ciągu roku, rodzaje opadów, wysokości skrajne c) wiatr: siła wiatru, dominujący kierunek, rodzaj wiatrów d) nasłonecznienie (liczba godzin słonecznych w ciągu roku) e) wilgotność powietrza
Co to jest temperatura i od czego jest zależna
начать обучение
a) Temperatura Temperatura powietrza zależna jest od: - kąta padania promieni słonecznych: kulisty kształt Ziemi oraz nachylenie osi ziemskiej w czasie ruchu obiegowego powoduje, że promienie słoneczne docierają do jej powierzchni pod różnym kątem. Obszary położone w różnych szerokościach geograficznych otrzymują zatem różną ilość ciepła. - wysokości nad poziomem morza: w troposferze temperatura maleje o 0,6°C/100 m - odległości od dużych zbiorników wodnych: sposób nagrzewania się mas lądowych i
Czym są opady atmosferyczne?
начать обучение
b) Opady atmosferyczne - produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze (atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię Ziemi lub unoszące się w powietrzu w postaci wody lub kryształków lodu. Opady atmosferyczne występują w postaci: • deszczu, śniegu, mżawki, krup, gradu, • opadów unoszących się w powietrzu, do których należy mgła, • opadów osiadających (osady, opady poziome), czyli rosy, szronu, szadzi.
Podział opadów
начать обучение
Opady spadające na ziemię powstają, gdy krople wody i kryształki lodu osiągną rozmiary, przy których prądy występujące w chmurze nie mogą ich utrzymać. Rozkład opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany i zależy w bardzo dużym stopniu od warunków miejscowych, zwłaszcza od rzeźby terenu oraz od szerokości geograficznej. Opady dzieli się także na: • frontalne - powstają na skutek wymuszonego wznoszenia się cieplejszego powietrza na froncie atmosferycznym • konwekcji termiczn
Co to jest? deszcz
начать обучение
DESZCZ- opad kropel wody o średnicy większej od 0,5 mm, bądź kropel mniejszych i rzadkich. Deszcz marznący. Deszcz, którego krople zamarzają w momencie zetknięcia się z gruntem i z przedmiotami na powierzchni ziemi lub ze statkiem powietrznym w locie.
Co to jest mżawka
начать обучение
MŻAWKA - gęsty, dość jednorodny opad, składający się wyłącznie z bardzo drobnych kropel wody o średnicy mniejszej od 0,5 mm. - Mżawka marznąca - mżawka, której krople zamarzają w momencie zetknięcia się z gruntem i z przedmiotami znajdującymi się na powierzchni ziemi lub ze statkiem powietrznym w locie.
Co to jest rosa
начать обучение
ROSA - zbiór kropel wody tworzących się na powierzchni przedmiotów, na ziemi lub w pobliżu ziemi, wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w otaczającym przezroczystym powietrzu. Rosa powstaje gdy powierzchnie oziębiają się poniżej temperatury punktu rosy powietrza otaczającego; takie ochłodzenie jest zwykle spowodowane przez nocne wypromieniowanie (radiacja), ciepłe i wilgotne powietrze styka się z chłodniejszą powierzchnią o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy powietrza; dzieje się
Co to jest mgła
начать обучение
MGŁA - jest to zawiesina bardzo drobnych kropelek wody dotykająca swą podstawą powierzchni gruntu. Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej, najczęściej, choć nie zawsze, w nasyconym nią powietrzu. Możemy ją utożsamiać z niską chmurą zalegająca na powierzchni gruntu. Do powstanie mgły niezbędne są również jądra kondensacji (doświadczenia laboratoryjne wykazały, że w zupełnie czystym powietrzu, pozbawionym jąder kondensacji, nawet czterokrotne jego przesycenie (ponad 100%) parą wodną nie spow
Wyjaśnij zjawisko zamgleniw
начать обучение
ZAMGLENIE - zawiesina mikroskopijnych kropelek wody lub zwilżonych cząsteczek hygroskopijnych w powietrzu, zmniejszająca widzialność przy powierzchni ziemi. Przy zamgleniu zazwyczaj nie odczuwa się że powietrze jest przejmująco chłodne, lepkie i wilgotne. Zamglenie stanowi zwykle dość rzadką, zasłonę, która przesłanie krajobraz.
Wyjaśnij zjawisko pył wodny
начать обучение
PYŁ WODNY - zbiór kropelek wody porwany przez wiatr z rozległej powierzchni wody, głównie z grzbietów fal i unoszonych w powietrze na niewielką wysokość.
Wyjaśnij zjawisko śnieg
начать обучение
ŚNIEG - opad atmosferyczny złożony z kryształków lodu o bardzo różnorodnych kształtach. W temperaturze wyższej niż 5°C kryształki łączą się ze sobą w większe płatki. Śnieg powstaje zwykle w chmurach Altostratus, Nimbostratus i Cumulonimbus.
Wyjaśnij zjawisko grad
начать обучение
GRAD - opad kulek lub bryłek lodu (gradziny), o średnicach od 5 do 50 mm, niekiedy większych, padających bądź oddzielnie bądź jako zlepione nieregularne bryły.
Wyjaśnij zjawisko krupy śnieżne
начать обучение
KRUPY SNIEŻNE - opady białych, nieprzeświecających ziaren lodu. Ziarna te mają kształt kulisty lub niekiedy stożkowaty i średnicę od 2 do 5 mm; są kruche i łatwo ulegają zgnieceniu, gdy padają na twarde podłoże odbijają się i często rozpryskują. Krupy śnieżne występują wraz z opadami płatków śniegu lub kropel deszczu jako opady przelotne, gdy temperatura powietrza u powierzchni ziemi jest w pobliżu 0°C.
Wyjaśnij zjawisko śnieg ziarnisty
начать обучение
ŚNIEG ZIARNISTY - opad bardzo małych białych, nieprzeświecających ziaren lodu. Ziarna te są względnie płaskie lub wydłużone, o średnicy na ogół mniejszej od 1 mm; gdy uderzają o twarde podłoże nie odbijają się i nie rozpryskują. Śnieg ziarnisty pada zwykle w bardzo małych ilościach, przeważnie z chmur Stratus lub z mgły, a nigdy w postaci opadu przelotnego.
Wyjaśnij zjawisko szron
начать обучение
SZRON – osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający najczęściej kształt łusek, igieł, piór lub wachlarzy. Szron powstaje w podobny sposób jak rosa, lecz przy temperaturze poniżej 0°C. GOŁOLEDŹ - osad lodu na ogół jednorodny i przezroczysty, powstały wskutek zamarznięcia przechłodzonych kropelek mżawki lub kropel deszczu na powierzchniach o temperaturze niższej lub nieco wyższej od 0°C. Gołoledź może się tworzyć również wskutek zamarzania nieprzechłodzonych kropelek mżawki lub kropel deszc
Wyjaśnij zjawisko szadź
начать обучение
SZADŹ - osad lodu, utworzony z ziarenek mniej lub więcej rozdzielonych pęcherzykami powietrza, ozdobiony niekiedy rozgałęzionymi kryształkami. Szadź powstaje przy nagłym zamarzaniu bardzo małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), narastając niekiedy do stosunkowo znacznych grubości. Na gruncie i w pobliżu gruntu szadź osadza się na przedmiotach po stronie podwietrznej, na ich krawędziach i miejscach ostro zakończonych. W atmosferze swobodnej szadź może występować na częściach samo
Wyjaśnij zjawisko ziarna lodowe
начать обучение
ZIARNA LODOWE – opad atmosferyczny złożony z przezroczystych lub prześwitujących ziaren lodu. Można tu wyróżnić dwa zasadnicze typy: - krople zamarzniętego deszczu lub prawie całkowicie roztopione i ponownie zamarznięte płatki śniegu (deszcz lodowy). - ziarna śniegu otoczone cienką warstwą lodu (krupy lodowe)
Wiatry - Przyczyna
начать обучение
Przyczyną wiatru, tj. przepływu powietrza w kierunku poziomym, jest niejednorodny rozkład ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi. Im większa jest różnica ciśnień między dwoma punktami i mniejsza odległość między nimi (czyli im większy gradient ciśnienia), tym większa jest prędkość wiatru. Na poruszającą się masę (cząstkę) powietrza działają także siły: Coriolisa, odśrodkowa i tarcia, zależne od prędkości i kierunku ruchu, charakteru powierzchni Ziemi i wysokości nad nią; cząstka powietrz
Siła Coriolisa
начать обучение
Siła Coriolisa wywołuje zakrzywienie toru ruchu. Działanie tych wszystkich sił powoduje, że na półkuli północnej ośrodek niskiego ciśnienia jest położony na lewo, a wysokiego ciśnienia - na prawo od kierunku wiatru. Na półkuli południowej sytuacja jest odwrotna. Wysoko nad powierzchnią Ziemi, tam gdzie tarcie jest bardzo małe, wiatr wieje praktycznie wzdłuż linii stałego ciśnienia (izobar), niżej ruch jest skierowany w stronę niskiego ciśnienia i to tym bardziej, im większe jest tarcie. To powod
powietrze podział
начать обучение
- Bryza powstaje na wybrzeżach morskich lub w pobliżu większych jezior. Podobnie jak każdy wiatr jest spowodowana różnicami ciśnienia. W nocy nad wychłodzonym lądem powstaje ciśnienie nieco wyższe niż nad ciepłym morzem. Dlatego w nocy wiatr będzie wiał znad lądu w kierunku morza jako bryza lądowa. W dzień nad intensywnie ogrzanym lądem tworzy się obszar obniżonego ciśnienia, natomiast nad chłodniejszym w tym momencie morzem powstaje wyższe ciśnienie. Wiatr wiejący znad morza na ląd przyniesie b
podział mas powietrza
начать обучение
Masy powietrza i fronty atmosferyczne: a) masy powietrza - równikowe - występują w strefie okołorównikowej - zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych - polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych - arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych b) fronty atmosferyczne - front arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego - front polarny oddziela powietrze zwrotnikowe od polarnego - front równikowy oddziela pasaty półkuli północnej i południowej
Wymień etapy powstawania opadów
начать обучение
Jak powstają opady atmosferyczne? Temperatura powietrza -> parowanie -> powietrze osiąga stan nasycenia -> skraplanie (deszcz) lub resublimacja (śnieg) Skraplanie przejście ze stanu gazowego w stan ciekły Resublimacja? przejście ze stanu gazowego w stan stały Chłodne powietrze osiąga szybciej stan nasycenia niż powietrze ciepłe...
klasyfikacja chmur
начать обучение
Chmury można podzielić na cztery grupy. Pierwsze trzy grupy wyróżnia się na podstawie wysokości na jakiej występuje ich podstawa ponad poziomem gruntu: - chmury wysokie: od 5 do 13 km, - chmury średnie: od 2 do 6 km, - chmury niskie: od 0 do 2 km ponad ziemią. Czwarta grupa to chmury o budowie pionowej: są to chmury bardzo rozbudowanie w pionie i ze względu na to nie mogą być klasyfikowane na podstawie wysokości, na jakiej występuje ich podstawa.
Chmury piętra wysokiego
начать обучение
Chmury wysokie to: Cirrus, Cirrostratus i Cirrocumulus. Występują one tak wysoko, że zbudowane są raczej z milionów małych kryształów lodu, niż kropelek wody. Ich temperatura jest niższa niż -40°C!
Cirrus (Ci
начать обучение
Cirrus (Ci) Chmury Cirrus mają kształt włókien lub ptasich piór i zwłaszcza w czasie przechodzenia frontu ciepłego często są pierwszymi chmurami, ukazującymi się na niebie. Kształt i kierunek poruszania się chmur Cirrus może być wskaźnikiem siły i kierunku wiatrów na dużych wysokościach. Takie chmury nigdy nie dają opadów deszczu ani śniegu.
Cirrocumulus (Cc)
начать обучение
Cirrocumulus (Cc) Przybierają one formę małych białych kłębków, które występują wysoko na niebie, pojedynczo lub w długich rzędach. Kiedy kłębki są ułożone w rzędy, nadają chmurze specyficzny, pomarszczony wygląd, przypominający rybie łuski. To odróżnia je od chmur Cirrus albo Cirrostratus.
Cirrostratus (Cs)
начать обучение
Cirrostratus (Cs) Chmury te, wyglądające jak jednolita, biaława i prawie przeźroczysta zasłona, tworzą się na wysokości ponad 6 km. Chmury Cirrostratus są tak cienkie, że można przez nie wyraźnie obserwować Słońce lub Księżyc. Gdy promienie Słońca albo światło Księżyca przechodzi przez kryształki lodu budujące chmurę Cirrostratus, ulega zagięciu, co można obserwować jako zjawisko halo, czyli barwne kręgi występujące wokół tarczy Słońca lub Księżyca. Chmury Cirrostratus często są zwiastunami nadc
Chmury piętra średniego
начать обучение
Chmury piętra średniego Chmury tego piętra posiadają w swojej nazwie przedrostek "alto", a ich podstawa występuje na wysokości od 2 do 6 km. Są to chmury Altostratus i Altocumulus.
Altostratus (As)
начать обучение
Altostratus (As) Chmury Altostratus zbudowane są z kropelek wody i kryształów lodu. Pokrywają one całe niebo na obszarze o powierzchni kilkuset km2. Słońce jest widoczne jak gdyby za matowym szkłem: nie masz co szukać swojego cienia na ziemi, nie znajdziesz go! I nie zapomnij zabrać parasola. Chociaż chmury Altostratus same przynoszą bardzo małe opady, często zapowiadają nadchodzące opady, znacznie większe
Altocumulus (Ac)
начать обучение
Altocumulus (Ac) Chmury te to białe, szare, albo zarówno białe i szare, kłębiaste albo rozmyte kłębki ułożone w długich rzędach. Zwykle posiadają ciemną, zacienioną podstawę. Chmura Altocumulus bez tego zacienienia może zostać czasami pomylona z chmurą Cirrocumulus. W przypadku wątpliwości, wyciągnij rękę i wyprostuj ją w ramieniu: jeśli kłębki są mniejsze niż szerokość palca, patrzysz na chmurę Cirrocumulus!
Chmury piętra niskiego
начать обучение
Chmury tworzące się w warstwie powietrza pomiędzy podłożem a wysokością 2000 m są zbudowane najczęściej z kropelek wody. Są to chmury: Stratus, Stratocumulus i Nimbostratus.
Stratus (St)
начать обучение
Stratus (St) Chmury Stratus tworzą niską warstwę, przykrywają niebo jak koc. Rozwijają się one w poziomie, w przeciwieństwie do pionowo rozbudowanych chmur Cumulus. Mogą się też tworzyć jedynie kilka metrów nad ziemią - są wtedy niczym innym jak mgłą!
Stratocumulus (Sc)
начать обучение
Stratocumulus (Sc) To chmura występująca w postaci ciemno szarej, kłębiastej warstwy o dużej rozciągłości. Zwykle chmury Stratocumulus nie dają opadów. Często tworzą się po wystąpieniu ulewy.
Chmury o budowie pionowej:
начать обучение
Cumulus i Cumulonimbus
Cumulus (Cu)
начать обучение
Cumulus (Cu) Chmury Cumulus wyglądają jak białe kłębki waty. Zwykle występują pojedynczo, a między nimi jest wyraźnie widoczne niebieskie niebo. Chmury te często przyjmują zabawne kształty. Ponieważ tworzą się dzięki konwekcji cieplnej (zobacz tekst o "Tworzeniu się chmur"), mają płaską podstawę i nierówny wierzchołek.
Cumulonimbus (Cb)
начать обучение
Jest to największa ze wszystkich chmur. Jej wierzchołek może sięgać 12 km (znacznie wyżej niż Mount Everest!) i czasem ma on kształt kowadła. Zdarza się, że chmury Cumulonimbus mogą wznosić się na wysokość aż 18 km i przenikać do stratosfery. Niższe części tej chmury są zbudowane głównie z kropelek wody, podczas gdy w wyższych warstwach przeważają kryształki lodu, gdyż temperatura jest tam niższa od 0°C. Pionowe prądy powietrza wewnątrz chmury Cumulonimbus mogą osiągać prędkości nawet ponad 100

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.