At the hairdressing salon - På frisören

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Do you want it styled straight or wavy?
начать обучение
Vill du ha det stylat rakt eller vågigt?
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
начать обучение
Du bör borsta håret försiktigt så att du undviker skada det.
We have cosmetology services as well.
начать обучение
Vi har även kosmetologi servicer.
How short would you like it?
начать обучение
Hur kort vill du ha det?
Can I make an appointment for a haircut today?
Or: I would like to book the earliest available appointment you have.
начать обучение
Får jag boka en tid för en hårklippning idag?
Eller: Jag skulle vilja boka den tidigaste lediga tid som du har.
What do you want me to do to your hair today?
начать обучение
Vad vill du att jag göra med ditt hår idag?
I would like a new style, maybe some highlights.
Or: maybe a fringe ('Bangs' US English).
начать обучение
Jag skulle vilja ha en ny stil, kanske några slingor.
Eller: kanske en panlugg
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Swedish"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.