At a social event - Na spotkaniu towarzyskim

 0    51 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
It looks like you could use another drink.
начать обучение
Wygląda na to, że mógłbyś jeszcze się napić.
How's your pasta? | It's delicious.
начать обучение
Jak twój makaron? | Jest wyśmienity.
I spend a lot of time swimming.
начать обучение
Spędzam dużo czasu na pływaniu.
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
начать обучение
Czy miałbyś coś przeciwko, jeśli zaprosiłbym na obiad również moją żonę?
Kasia, have you met Christopher, our Communications Manager?
начать обучение
Kasiu, czy spotkałaś już Christofera, naszego menadżera do spraw komunikacji?
George is new in our company.
начать обучение
George jest nowy w naszej firmie.
Kasia, Christopher is an old colleague of mine from KiWi Company.
начать обучение
Kasiu, Christopher to mój dawny kolega z firmy KiWi.
+44 карточки
Урок является частью курса
"Small talk in Polish"
(всего 796 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.