Archer - V - XIX

 0    50 карточки    rosyjski.kazachstan
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
leave me off the guest list
начать обучение
pominąć mnie z listy gości
put in a lot of effort/go to great lengths
начать обучение
włożyć dużo wysiłku / bardzo się starać
abnormal
начать обучение
nieprawidłowy, nienormalny
go to great lengths
начать обучение
dołożyć wszelkich starań, bardzo się starać
leave off
начать обучение
zaprzestać, odstawić
build up a resistance
начать обучение
stworzyć opór
build up
начать обучение
stworzyć, zbudować
high tolerance
начать обучение
wysoka tolerancja
national service
начать обучение
służba wojskowa
the city is more spread out
начать обучение
miasto jest bardziej rozproszone
extensive
начать обучение
rozległy
expansive
начать обучение
ekspansywny, rozległy, obszerny
beforehand
начать обучение
uprzednio
input a device (verb)
начать обучение
wprowadź urządzenie (czasownik)
an input device (adj)
начать обучение
wprowadzone urządzenie (przymiotnik)
What was your input in that meeting?
начать обучение
Jaki był twój wkład w to spotkanie?
there are seams of sth
начать обучение
tam są pokłady czegoś
I've got seams of beer barrels in my basement
начать обучение
Mam w piwnicy pokłady beczek piwa
swing the vote in your favour
начать обучение
oddaj głos na swoją korzyść
favour
начать обучение
przysługa, korzyść
undergo/ underwent/ undergone
начать обучение
przejść, zostać poddanym
to repair
начать обучение
zreperować / naprawić
arrears
начать обучение
zaległości płatnicze
to transform
начать обучение
przekształcić, przeobrazić
transformation
начать обучение
przemiana / transformacja/ przeobrażenie
beyond
начать обучение
poza, oprócz
I'm behind on my tasks
начать обучение
Zalegam z zadaniami
I need to catch up on stuff
начать обучение
Muszę nadrobić zaległości
procrastinate
начать обучение
zwlekać, odwlekać
to put off a task for later
начать обучение
odłożyć zadanie na później
He is undergoing surgery/an operation.
начать обучение
Jest w trakcie (przechodzi) operacji / operacji.
This company is undergoing great changes.
начать обучение
Ta firma przechodzi wielkie zmiany.
the phone is damaged beyond repair
начать обучение
telefon jest uszkodzony bez możliwości naprawy
he has changed beyong recognition
начать обучение
zmienił się nie do poznania
braces
начать обучение
aparat na zęby
He transformed his company. He transformed his company into a better one.
начать обучение
Zmienił swoją firmę. Przekształcił swoją firmę w lepszą.
screwdriver
начать обучение
śrubokręt
to screw
начать обучение
jebać
screw
начать обучение
śruba, śruby
to screw in
начать обучение
wkręcić
doubt
начать обучение
wątpliwość
to doubt
начать обучение
wątpić
convince
начать обучение
przekonać
to disappoint
начать обучение
zawieść, rozczarować
disappointed
начать обучение
rozczarowany
disappointment
начать обучение
rozczarowanie
heartfelt apology
начать обучение
szczere/serdeczne przeprosiny
I doubt it will snow tomorrow
начать обучение
Wątpię, czy jutro będzie padał śnieg
I have my doubts that...
начать обучение
Mam wątpliwości, że...
I doubt what he is saying
начать обучение
Wątpię w to, co mówi

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.