aplikacja elevate

 0    390 карточки    kortexzamabiak
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
rywalizować
начать обучение
compete
walczyć z
начать обучение
contend with
konkurs
начать обучение
contest
wieczny
начать обучение
eternal
samodzielna
начать обучение
unassisted
pomoc
начать обучение
aid
walka
начать обучение
struggle
zburzyć, zniszczyć, wburzyć
начать обучение
demolish
niepodobny
начать обучение
unalike
dzielić
начать обучение
divide
żałować
начать обучение
regret
czystość
начать обучение
clarity
wyrazić
начать обучение
express
treściwie
начать обучение
concisely
zwięzły, krótki
начать обучение
brief
Pomimo faktu, że
начать обучение
in spite of the fact that
Oprócz, dodatkowo
начать обучение
in addition to
W świetle tego, że
начать обучение
in light of the fact that
w otrzymaniu
начать обучение
in receipt of
odnosi
начать обучение
refers
na podstawie czegoś
начать обучение
on the basis of
rozwlekły
начать обучение
lenghty
z okazji
начать обучение
on the occasion of
nadmierna liczba
начать обучение
an excessive number
obecnie
начать обучение
at present
ze względu na
начать обучение
by virtue of
w zdarzeniu w którym
начать обучение
in the event that
wyrażanie możliwości
начать обучение
expressing a possiblity
zrealizować oszczędności w wysokości
начать обучение
realize a savings of
w sytuacji, w której
начать обучение
in a situation in wich
ma wymóg
начать обучение
has a requirement
bliskość
начать обучение
nearness
w bliskim sąsiedztwie
начать обучение
in close proximy to
aby, żeby
начать обучение
in order that
Ze względu na fakt, że
начать обучение
in view of the fact that
istotny
начать обучение
essential
o dużym znaczeniu
начать обучение
of major importnace
odnoszacy się do
начать обучение
parteting to
uważa, że jest taka konieczność
начать обучение
thinks there is a necessity for
also
needs
odzyskać, odnaleźć
начать обучение
retrive
biegłość
начать обучение
proficiency
wybuch
начать обучение
outbreak
fantastyczny
начать обучение
fabulous
figura
начать обучение
figure
codziennie
начать обучение
on a daily basis
also
daily
wydaje się, że
начать обучение
it would appear that
also
apparently
wyprzedzeniem
начать обучение
in advance of
also
before
w konsekwencji
начать обучение
as a consequence of
also
becasuse
zmieniać się, różnić się
начать обучение
vary
pociągający
начать обучение
alluring
boski / boska
начать обучение
divine
wzniosły
начать обучение
sublime
pospolity
начать обучение
common
sprzeczny
начать обучение
contrary
fatalistyczny
начать обучение
fatalistic
chętny / skłonny do współpracy
начать обучение
eager
niedojrzały
начать обучение
callow
niezdarny
начать обучение
clumsy
niewygodny, niedogodny
начать обучение
cumbersome
wyczerpany
начать обучение
enervated
trudniejsze
начать обучение
tougher
rozwijać
начать обучение
develop
zróżnicowana
начать обучение
varied
konotacja, skojarzenie
начать обучение
connotation
ustalać
начать обучение
determine
trwały
начать обучение
durable
odporny na uszkodzenia
начать обучение
resistant of demage
gładki
начать обучение
smooth
lśniący
начать обучение
glossy
rozpamiętywać
начать обучение
brood
niespokojnie
начать обучение
anxiously
przyczynić się
начать обучение
contribute
darować
начать обучение
donate
szaleństwo, głupota
начать обучение
folly
pielęgnowanie
начать обучение
nurture
niedorzeczny, bezsensowny
начать обучение
sensless
wymuskany
начать обучение
sleek
zmęczony
начать обучение
weary
zupełnie inny
начать обучение
a whole other
kawałki
начать обучение
bits and pieces
kosztowało ją pracę
начать обучение
cost her the job
okupacja
начать обучение
occupation
nieostrożność
начать обучение
indiscretion
nieczuły, zimny
начать обучение
cold-hearted
uzyskać dostęp do czegoś, ustawić się
начать обучение
foot in the door
kropki (wzór)
начать обучение
polka dot
pamięta lepsze czasy
начать обучение
seen better days
wymokły, przemoczony
начать обучение
drenched
przemoczony do suchej nitki
начать обучение
soaking wet
przedsiębiorczy
начать обучение
up-and-coming
oczytany
начать обучение
well read
zrozumienie
начать обучение
comprehension
spokrewniony
начать обучение
related
ustęp, fragment
начать обучение
passage
wydatki
начать обучение
expenses
pod, poniżej
начать обучение
beneath
stos, sterta
начать обучение
stack
odliczać, odejmować, potrącać
начать обучение
deduct
zatem
начать обучение
therefore
podzielny
начать обучение
divisble
wydobywanie informacji
начать обучение
extraction
istotny
начать обучение
critical
przejrzeć
начать обучение
skim
przydzielony czas
начать обучение
allotted time
w dużej mierze
начать обучение
largely
występować
начать обучение
occur
zawartość
начать обучение
content
pogrubione
начать обучение
bolded
Chciałbym skorzystać z okazji, by podziękować
начать обучение
i wish to take this opportunity to say thanks
przed terminem
начать обучение
ahead of schedule
na czas
начать обучение
upon time
przeprowadzić ocene
начать обучение
carry out an evluation of
oceniać
начать обучение
evaluate
dotyczy
начать обучение
is applicable to
odnoszące się do
начать обучение
pertaining to
stwierdzając z pewnością, że
начать обучение
stating with confidence that
złożył wniosek
начать обучение
submitted an apllication
formalnie
pojąć, zrozumieć
начать обучение
comprehend
złożony, skomplikowany
начать обучение
complex
zdumiewający
начать обучение
astounding
niemiły, niegrzeczny (o osobie)
начать обучение
disegreeable
zaskakująco
начать обучение
surprisingly
szalony, zwariowany
начать обучение
frantic
wstrząśnięty, poruszony, wzburzony
начать обучение
agitated
wdzięczność
начать обучение
gratitude
szkaradny / ohydny
начать обучение
hideous
spostrzegawczy
начать обучение
observant
haniebny
начать обучение
shameful
haniebny
начать обучение
disgraceful
niegodziwy
начать обучение
dishonorable
zapierające dech w piersiach
начать обучение
breathtakingly
przepych
начать обучение
splendor
wspaniałość
начать обучение
grandeur
wielosłowny
начать обучение
wordy
intrygujący
начать обучение
intriguing
dziedzina, zakres
начать обучение
province
tchórzliwy
начать обучение
cowardly
zachwycony
начать обучение
delighted
rozradowany
начать обучение
exultant
błędny
начать обучение
erroneous
błędny, mylny
начать обучение
fallacious
nieskazitelny, nienaganny, bez zarzutu
начать обучение
spotless
bez skazy
начать обучение
unsullied
permanentnie, stale, nieustannie
начать обучение
perpetually
dotyczy
начать обучение
applies
pogłębiać
начать обучение
deepen
rozszerzenie
начать обучение
expanding
przypomnieć ci
начать обучение
remind you
bystrość, przenikliwość
начать обучение
insight
nacisk
начать обучение
emphasis
niewyraźny
начать обучение
indistinct
uważnie
начать обучение
intently
dostroić cię
начать обучение
tune you out
powstrzymać
начать обучение
refrain
dykcja
начать обучение
enunciation
przeznaczony
начать обучение
intended
odpowiednio
начать обучение
apropriately
samogłoska
начать обучение
vowel
potomek
начать обучение
descendant
odszyfrować, rozczytać
начать обучение
decipher
nieznane słowa
начать обучение
unfamilar words
kojarzenia
начать обучение
associating
bystry, inteligentny
начать обучение
perceptive
za pomocą
начать обучение
by means of
w pobliżu czegoś
начать обучение
in the vicnity of
godny uwielbienia, cudowny
начать обучение
adorable
nadmiernie
начать обучение
excessively
skowyt, jęk
начать обучение
whine
oślepiający, olśniewający
начать обучение
dazzling
ukierunkowane
начать обучение
targeted
odejmować
начать обучение
subtract
pomiar, wymiar
начать обучение
measurement
orientacyjny, przybliżony
начать обучение
approximate
średnia
начать обучение
average
ustalać
начать обучение
determine
niezbędny, podstawowy, konieczny
начать обучение
essential
niezbędny, decydujący, istotny
начать обучение
vital
wstydliwy
начать обучение
bashful
zawstydzony
начать обучение
sheepish
przemoczony, ubłocony
начать обучение
bedraggled
szczery
начать обучение
earnest
towarzyski, wesoły
начать обучение
convivial
sympatyczny
начать обучение
genial
nieustępliwy
начать обучение
pertinacious
nieugięty, stanowczy
начать обучение
adamant
wytrwały
начать обучение
persevering
odmienny, różny
начать обучение
disparate
nieomylny
начать обучение
infallible
głęboki
начать обучение
profound
osobliwy, dziwny
начать обучение
peculiar
poważny
начать обучение
grave
nieludzki
начать обучение
inhuman
potknąć się
начать обучение
stumble
podrzucać
начать обучение
toss
przechadzać się
начать обучение
stroll
paskudny, złośliwy
начать обучение
nasty
drobny niewielki
начать обучение
minor
wykrzykiwać
начать обучение
holler
skromny
начать обучение
demure
wesoły
начать обучение
jolly
elipsa zniekształceń
начать обучение
ellipse
płytki
начать обучение
shallow
pragną
начать обучение
are desirous of
oraz
начать обучение
as well as
uprzywilejowanych, faworyzowany
начать обучение
favoured
byli za
начать обучение
were in favour of
otrzymał
начать обучение
was in receipt of
zdradzony
начать обучение
betrayed
plony
начать обучение
harvests
rozsądnie
начать обучение
reasonably
rajd samochodowy
начать обучение
rally
zbiórka zwolenników
начать обучение
rally
spierać się, kłócić się
начать обучение
argue
stanowczo, żarliwie
начать обучение
vehemently
desperacja
начать обучение
despair
rozdrażnienie
начать обучение
exasperation
niezdolność, niemożność, nieumiejętność
начать обучение
incapacity
żałosny
начать обучение
pitiful
godny politowania
начать обучение
pathetic
opłakany, nędzny, żałosny
начать обучение
deplorable
kpiny
начать обучение
ridicule
śmiech
начать обучение
laughter
upokorzenie
начать обучение
humiliation
nędzny, lichy, godny pożałowania
начать обучение
wretched
nędza
начать обучение
misery
przeoczyć
начать обучение
overlook
przezwyciężać
начать обучение
overcome
podbić
начать обучение
conquer
trwały
начать обучение
durable
zdolny
начать обучение
capable
wytrzymać
начать обучение
withstanding
uległy, posłuszny
начать обучение
meek
nieprawdopodobne, nieprzekonujące
начать обучение
implausible
nieprawdopodobny, nieosiagalne
начать обучение
infeasible
spokojny, cichy
начать обучение
tranquil
niesłyszalny
начать обучение
inaudible
zniedołężniały, w złym stanie
начать обучение
decrepit
nieuczciwy, nieszczery
начать обучение
crooked
brakujacy
начать обучение
lacking
kataklizm
начать обучение
disaster
straszny
начать обучение
dreadful
letarg, ospałość, apatia
начать обучение
lethargy
grzeszny
начать обучение
sinful
niegodziwy
начать обучение
wicked
niezłomny, nieugięty
начать обучение
steadfast
w załączeniu jest
начать обучение
attached herewith is
jestem za
начать обучение
am in favor of
mieć negatywny wpływ na coś
начать обучение
have an adverse effect on sth
w wielkości
начать обучение
in the amount of
Pomimo tego, że
начать обучение
notwithstanding the fact that
uprzedzając
начать обучение
in anticipation of sth
niezależnie od aspektu
начать обучение
regardless of the facet tha
mieć niekorzystny wpływ
начать обучение
have an adverse effect
niepożądany
начать обучение
undesirable
wynik
начать обучение
outcome
dokonać eksterminacji
начать обучение
make an exmination of
przeprowadzić ocenę
начать обучение
perform an assessment of
określ mnie jako
начать обучение
refer to me as
pachnący, aromatyczny
начать обучение
fragrant
bliskość
начать обучение
proximity
główny, najistotniejszy
начать обучение
salient
zauważalny
начать обучение
noticeable
okrucieństwo
начать обучение
cruelty
brzydzić
начать обучение
detest
przebrać
начать обучение
disguise
niepewnie
начать обучение
unsteadily
potknąć się
начать обучение
stumble
pociągający
начать обучение
alluring
brzydzić
начать обучение
detest
rozbieżny
начать обучение
divergent
równoległy
начать обучение
parallel
wydłużyć
начать обучение
elongate
poprzedzać
начать обучение
precede
poświęcenie
начать обучение
sacrifice
potknąć się
начать обучение
stumble
wydłużać się
начать обучение
draw out
wydłużony
начать обучение
elongate
orkiestrować, organizować, zorganizować (np. kampanię, strajk, przyjęcie).
начать обучение
orchestrate
dostatni
начать обучение
prosperous
wykonalny, realny
начать обучение
feasible
poświęcenie
начать обучение
sacrifice
rozstrzygane
начать обучение
settled
oskarżać
начать обучение
accuse
roszczenie, skarga
начать обучение
claim
gardzić
начать обучение
despise
pogarda
начать обучение
disdain
nie majacy szacunku
начать обучение
irreverent
dostępny / osiągalny
начать обучение
accessible
stronnik, zwolennik
начать обучение
adherent
wierny uczeń
начать обучение
disciple
zewnętrzny
начать обучение
external
zdrajca
начать обучение
renegade
zastanawiające
начать обучение
puzzling
grubość
начать обучение
thickness
drut kolczasty
начать обучение
barberd wire
zawołanie
начать обучение
beck and call
wyrównać szanse
начать обучение
level the playing field
masa
начать обучение
mass
a kysz! sio!
начать обучение
shoo
nieoszlifowany diament
начать обучение
diamond in the rough
podsłuchiwać
начать обучение
eavesdrop
wymysł
начать обучение
figment
przestać mówić
начать обучение
put a sock in it
przeciętny
начать обучение
run of the mill
najnowocześniejsze
начать обучение
cutting-edge
zarobkowo, czynny zawodowo
начать обучение
gainfully employed
uczciwa osoba
начать обучение
straight as an arrow
odtąd
начать обучение
thereafter
za udzielone
начать обучение
for granted
warty
начать обучение
worthwille
bądź kim
начать обучение
be whom
współpraca
начать обучение
collaboration
ograniczony
начать обучение
confined
ciasne
начать обучение
cramped
drażnić
начать обучение
irk
niepokoić
начать обучение
bother
Komfortowy
начать обучение
lighthearted
radiwać się
начать обучение
rejoice
błazen
начать обучение
buffoon
godność
начать обучение
dignity
współczujący
начать обучение
compassionate
unikanie
начать обучение
avoidance
zgodny
начать обучение
coherent
lepsze wyniki
начать обучение
outperformed
ogłuszający
начать обучение
deafening
grzmiący
начать обучение
booming
gburowaty, opryskliwy
начать обучение
surly
niezawodny
начать обучение
dependable
bystry, rezolutny
начать обучение
dexterous
jałowy
начать обучение
barren
opuszczony
начать обучение
desolate
ospały, powolny
начать обучение
languid
zniedołężniały, schorowany
начать обучение
decrepit
mdły
начать обучение
insipid
odrażający
начать обучение
loathsome
zużyty, wyczerpany, wykończony
начать обучение
spent
wycieńczony
начать обучение
drained
nieposkromiony
начать обучение
indomitable
żarliwy, gorliwy, zaciekły
начать обучение
ardent
ponadczasowy
начать обучение
timeless
stały
начать обучение
fixed
istnieje szansa, że to zrobię
начать обучение
there is a chance that i will
przy założeniu, że
начать обучение
assuming that
Jeżeli o to chodzi
начать обучение
if this is the case
ze względu na to, że...
начать обучение
owing to the fact that...
przeprowadzić ocenę
начать обучение
perform an assessment of
w pewnym stopniu
начать обучение
to a certain degree
błagać
начать обучение
beg
niezdarny
начать обучение
clumsy
rozgromienie
начать обучение
debacle
upadek
начать обучение
collapse
rozgromienie, klęska
начать обучение
debacle
spowodowanie
начать обучение
causing
czułość
начать обучение
fondness
obfity
начать обучение
plentiful
improwizować
начать обучение
improvise
baba, starucha
начать обучение
crone
chętny
начать обучение
eager
dziewica, panna
начать обучение
maiden
rozważać
начать обучение
ponder
sceptyczny
начать обучение
skeptical
używany
начать обучение
worn
szeroki uśmiech
начать обучение
grin
zjednoczyć, połączyć
начать обучение
unite
wypowiem, wydobyć dźwięk
начать обучение
utter
odprowadzenie ścieków
начать обучение
drain
nieodparty
начать обучение
irresistible
szorstki
начать обучение
rough
nierówny
начать обучение
uneven
wzrost
начать обучение
stature
przeprowadzić przegląd czegoś
начать обучение
conduct a review of
w odniesieniu do
начать обучение
in terms of
w sąsiedztwie
начать обучение
in the vicinity of
dotyczące sprawy
начать обучение
concerning the matter of
dotyczy
начать обучение
is applicable to
zbadać
начать обучение
make an examination of
w związku z czymś
начать обучение
in the context of
występować
начать обучение
occur
na wskroś
начать обучение
throughout
przez czas trwania
начать обучение
over the duration
istnieje dla mnie taka możliwość
начать обучение
the possibility exists for me
kierunku
начать обучение
toward
gderliwy, zrzędliwy, marudny
начать обучение
grumpy
marudny, zrzędliwy
начать обучение
crabby
postój, przystanek
начать обучение
halt
nagły, raptowny
начать обучение
abrupt
wykrzykiwać
начать обучение
holler
poluzować
начать обучение
loosen
uwolnienie
начать обучение
release
literówki
начать обучение
typos

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.