APA contract of employment 2

 0    25 карточки    daw5791
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
incapacity for work (as a result of sickness)
начать обучение
niezdolność do pracy (z powodu choroby)
start day of employment, commencement, date of commencement of employment
начать обучение
dzień rozpoczęcia zatrudnienia
place of work
начать обучение
miejsce pracy
period of employment
начать обучение
Okres zatrudnienia
hours of work
начать обучение
godziny pracy
overtime payment
начать обучение
płaca za nadgodziny
benefit package
начать обучение
pakiet świadczeń dodatkowych
adoption leave
начать обучение
urlop z tytułu przysposobienia
sick pay, sickness pay
начать обучение
zasiłek chorobowy
termination by notice
начать обучение
rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
summary dismissal
начать обучение
rozwiązanie umowy przez pracowdawcę bez wypowiedzenia z przyczyn zawionionych przez pracownika
constructive dismissal
начать обучение
rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
termination by agreement
начать обучение
rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
grievance
начать обучение
spór o roszczenia ze stosunku pracy
post title, job title
начать обучение
nazwa stanowiska
job description
начать обучение
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
pay, remuneration
начать обучение
wynagrodzenie
cash award
начать обучение
nagroda pieniężna
bonus
начать обучение
premia
(basic) salary
начать обучение
wynagrodzenie zasadnicze
period of probation / probationary period
начать обучение
okres próbny
self-certificate
начать обучение
zwolnienie, które pracownik sam sobie wystawia
medical certificate
начать обучение
zaświadczenie/zwolnienie lekarskie
redundancy
начать обучение
zwolnienia grupowe
termination by frustration
начать обучение
rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.