angielski prezentacja-2

 0    23 карточки    kamilaa18
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dostosować w szerszej skali
начать обучение
adjust on broader scale
linie
начать обучение
lines
zanieczyszczenia
начать обучение
impurities
na co dzień
начать обучение
on A daily basis
nalać
начать обучение
poure
We poured an entire bottle of ink
cały
Chciałabym kupić cały ten stojak na ubrania, ale stać mnie tylko na jedną nową sukienkę.
начать обучение
entire
I'd like to buy this entire rack of clothes, but I can only afford one new dress.
zamieszać
Pamiętaj, aby zamieszać zupę co jakiś czas.
начать обучение
stir
Remember to stir the soup repetitively.
rozkladać się w wodzie
начать обучение
dispose in the water
the drop of ink just disposed in the water
wskazując
начать обучение
indicating
nieistotny
Wskazuje nieistotna ilość zanieczyszczenia
начать обучение
negligible
It indicating negligible amount of contaminant.
pomieścić
начать обучение
accomodate
Our environment has Natural ability to accommodate a contaminant.
przechowywanie
начать обучение
storing
rozpadać się
начать обучение
breaking down
rozpraszanie
начать обучение
dispersing
dodanie
начать обучение
addition
w tempie
начать обучение
at The rate
w postaci
начать обучение
either in
organizmy
начать обучение
organisms
szkoda / krzywda, niszczyć
начать обучение
damage
umów się na coś
начать обучение
make arrangements for something
większość
начать обучение
a majority
podejście
podejście/metoda różnic skończonych
начать обучение
approach
finite different approach
zawierać
начать обучение
to contain

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.