angielski Mariola 5

 0    108 карточки    mariolaswierczek
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dzień złej fryzury
начать обучение
a bad hair day
czy to twój pierwszy raz tutaj
начать обучение
is this your first time here
klient
начать обучение
a customer
jak chcesz włosy
начать обучение
how do you want your hair
coś innego
начать обучение
something different
w pobliżu
начать обучение
near here
ni hije
ścięcie włosów
начать обучение
haircut
herkat
ostatnia linia
начать обучение
the last line
nie martw się
начать обучение
don't worry
nie spóźnij się
начать обучение
don't be late
ja mam on / ona / ona ma
начать обучение
I have he/she/it has
Ja to robię on ona on robi
начать обучение
I do he/she/it does
Idę, on / ona / idzie
начать обучение
I go he/ she/ it goes
płatki śniadaniowe
начать обучение
cereal
siriol
W czasie obiadu
начать обучение
at dinner time
mieszkanie
начать обучение
a flat
chcieć
начать обучение
want
przysłówek
начать обучение
adverb
wstawać wcześnie
начать обучение
up early
o której godzinie zaczyna się film?
начать обучение
what time does the film start?
milutki, ładny
начать обучение
nice
uprzejmy, miły
начать обучение
kind
uprzejmy
начать обучение
polite
polajt
mądry
начать обучение
clever
bystry
начать обучение
smart
szybko się uczy
начать обучение
he learns fast
uczy się bardzo dobrze
начать обучение
he learns very well
lubi grać w gry komputerowe
начать обучение
he likes playing computer games
surowy
начать обучение
strick
wymagający
начать обучение
demanding
dimandin
jak daleko?
начать обучение
how far?
zawsze
начать обучение
always
zwykle / zazwyczaj
начать обучение
usually
często
начать обучение
often
czasami
начать обучение
sometimes
rzadko, rzadko
начать обучение
rarely, seldom
nigdy
начать обучение
never
codziennie rano
начать обучение
every morning
codziennie
начать обучение
every day
co tydzień
начать обучение
every week
co miesiąc
начать обучение
every month
co roku
начать обучение
every year
w piątek
начать обучение
on friday
w niedzielę
начать обучение
on Sunday
od czasu do czasu
начать обучение
from time to time
spać
начать обучение
sleep
pić
начать обучение
to drink
wstawać
начать обучение
to get up
pracować
начать обучение
to work
nauczać
начать обучение
to teach
iść
начать обучение
to go
żyć/mieszkać
начать обучение
to live
palić
начать обучение
to smoke
kochać
начать обучение
to love
dawać
начать обучение
to give
blisko / niedaleko
начать обучение
near
niji
przed obiadem
начать обучение
before dinner
inny
начать обучение
other
słuchać muzyki pop
начать обучение
listen to pop music
Co ona robi po szkole
начать обучение
what does she do after school
robić
начать обучение
to do
mieć
начать обучение
to have
7:30
начать обучение
half past seven
wiedzieć
начать обучение
to know
co robić
начать обучение
what to do
robić zakupy
начать обучение
to do shopping
sprzątać
начать обучение
to tidy
ciąć
начать обучение
to cut
ważny posiłek
начать обучение
an important meal
wędlina
начать обучение
cold meat
kiełbaska
начать обучение
sausage
zwłaszcza / szczególnie
начать обучение
especially
zwany
начать обучение
called
gotować
начать обучение
to do the cooking
myć okna
начать обучение
to clean the windows
prasować
начать обучение
to do the ironing
ajening
odkurzać
начать обучение
to vacuum-clean
jesteś tym co jesz
начать обучение
you are what you eat
to zależy
начать обучение
it depends
posprzątać
начать обучение
tidy up
impreza dla dzieci z noclegiem u jednego z nich
начать обучение
a sleepover
slipowa
myć naczynia
начать обучение
to do the washing-up
rozśmieszać ludzi
начать обучение
make people laugh
laaf
dołączyć
начать обучение
to join
ubranie / odzież
начать обучение
wear
w paski
начать обучение
striped
ubierać się
начать обучение
to get dressed
wschodzić
начать обучение
rise
cieszyć się
начать обучение
enjoy
pożyczać komuś
начать обучение
lend
w sądzie
начать обучение
at the court
kort
ziemia
начать обучение
the earth
di erf
w zimie Często pada śnieg
начать обучение
It often snows in the winter.
pisać na maszynie komputerze
начать обучение
typing on a computer
pić z lunczem
начать обучение
drink with lunch
razem
начать обучение
together
wspólny obiad
начать обучение
dinner together
błędy
начать обучение
mistakes
mistejks
chodzić
начать обучение
walk
spotkać
начать обучение
meet
fryzjer
начать обучение
hairdresser
hedresa
straszny
начать обучение
awful
oful
wziąć
начать обучение
take
przychodzić / pochodzić
начать обучение
come
czyj
начать обучение
whose
huz
wywiad
начать обучение
interview
kawałek ciasta czekoladowego
начать обучение
a piece of chocolate cake
kto to jest?
начать обучение
who is this?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.