angielski list

 0    32 карточки    adrianbeyger0
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
na przykład
начать обучение
for instance
kolejny / świetny przykład, który dowodzi, że
начать обучение
another / a great example which proves this is...
wydaje się być osobą, której się udało.
начать обучение
she appears to be person who has successfully managed to.
jest głęboko zaangażowana w...
начать обучение
she is deeply involved in...
aktywnie działa na rzecz...
начать обучение
she actively campaigns for...
poświęciła się żeby...
начать обучение
she has devoted herself to...
dzięki jej wytrwałości odniosła sukces jako aktorka
начать обучение
thanks to her persistence, she has succeeded as an actress
aby wymienić tylko kilka
начать обучение
to name but a few
wśród innych działań
начать обучение
among other activities
Piszę w nawiązaniu do
начать обучение
I am writing in reference to
Proponuję
начать обучение
I propose
Wydaje się
начать обучение
appears to be
jednakże
начать обучение
however
głęboko zaangażowany w
начать обучение
deeply involved in
dlatego uważam ją za odpowiedniego kandydata
начать обучение
the reason why I consider her a suitable candidate is that
Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się z waszą aprobatą
начать обучение
I hope that my proposal will meet with your approval
Wierzę, że
начать обучение
I believe
spełnić swoje marzenia
начать обучение
persue their dreams
stać się bardziej świadomym
начать обучение
become more aware of
Ponadto
начать обучение
In addition
mieć wyjątkową osobowość
начать обучение
have an outstanding personality
osiągnąć dużo
начать обучение
accomplish a lot
zajmują czołowe miejsca we wszystkich najważniejszych zawodach
начать обучение
come top in all the major competition
ciężko pracować nad tym, co osiągnęła
начать обучение
work hard for what she has achieved
mają wiele talentów
начать обучение
have numerous talents
mieć wyjątkowe poczucie humoru
начать обучение
have a unique sense of humor
zrobić wiele dla lokalnej społeczności
начать обучение
to do a lot for local community
udzielać ciekawych wywiadów
начать обучение
give interesting interviews
być bardzo kompetentnym
начать обучение
be very knowledgeable about
być pochwalonym za jego zaangażowanie
начать обучение
be praised for his her involvement
Oczekuję na twoją odpowiedź w niedługim czasie.
начать обучение
I look forward to hearing from you soon.
Byłbym wdzięczny za waszą szybką odpowiedź
начать обучение
I would appreciate a reply at your earlier convenience

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.