angielski 10

 0    105 карточки    tralllalala
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zanieczyszczenie powietrza
начать обучение
air pollution
topnienie lodów Arktyki
начать обучение
Arctic warming
ślad węglowy
начать обучение
carbon footprint
zmiany klimatyczne
начать обучение
climate change
wylesienie
начать обучение
deforestation
niszczenie raf koralowych
начать обучение
destruction of coral reefs
paliwa kopalne
начать обучение
fossil fuels
globalne ocieplenie
начать обучение
global warming
gazy cieplarniane
начать обучение
greenhouse gases
pokrywa lodowa
начать обучение
ice cap
intensywny chów zwierząt
начать обучение
intensive animal farming
wysypiska śmieci
начать обучение
landfill sites
zła gospodarka odpadami
начать обучение
poor waste management
odnawialne źródła energii
начать обучение
renewable energy sources
poziom morza
начать обучение
sea ​​level
elektrownia słoneczna
начать обучение
solar farm
toksyczne chemikalia
начать обучение
toxic chemicals
oddziaływać, mieć wpływ
начать обучение
affect
alternatywny
начать обучение
alternative
biologiczny
начать обучение
biological
ekologiczny
начать обучение
ecological
szkodliwy
начать обучение
harmful
krzywdzący, szkodzący
начать обучение
harming
mieć wpływ na coś
начать обучение
have an effect on sth
biodegradowalny
начать обучение
biodegradable
odnawialny
начать обучение
renewable
kupować mniej produktów
начать обучение
buy fewer products
ograniczać zużycie energii
начать обучение
cut down on energy use
uprawiać własne warzywa
начать обучение
grow your own vegetables
instalować panele słoneczne
начать обучение
install solar panels
ocieplać domy
начать обучение
insulate houses
wykorzystywać materiały wtórne
начать обучение
recycle waste
podejście do czegoś
начать обучение
approach to something
w wyniku czegoś
начать обучение
as a result of sth
być wyposażonym w coś
начать обучение
be equipped with something
narzekać na coś
начать обучение
complain about something
iść na marsz protestacyjny
начать обучение
go on a protest march
inwestować w coś
начать обучение
invest in something
zwracać się do kogoś o coś
начать обучение
look to sb for sth
zrobić krok naprzód w czymś
начать обучение
make a step forward in something
przygotować się do czegoś
начать обучение
prepare for something
zmieniać czyjś sposób myślenia
начать обучение
change sb's mindset
wyrabiać nowe nawyki
начать обучение
instil new habits
spowodować, że problem zniknie
начать обучение
make the problem go away
nie zrozumieć istoty rzeczy
начать обучение
miss the point
stawiać czoło problemom
начать обучение
tackle the problems
wyginąć
начать обучение
become extinct
specjaliści od ochrony przyrody
начать обучение
conservation experts
okrutne zachowanie
начать обучение
cruel act
wymrzeć, wyginąć
начать обучение
die out
zagrożony gatunek
начать обучение
endangered species
łączyć się w pary
начать обучение
mate
naturalne środowisko życia
начать обучение
natural habitat
drapieżnik
начать обучение
predator
rozmnażać się
начать обучение
reproduce
gad
начать обучение
reptile
ocalić gatunek od wyginięcia
начать обучение
save a species from extinction
całkowity zakaz
начать обучение
total ban
łowca trofeów
начать обучение
trophy hunter
zdolność, umiejętność
начать обучение
ability
zdolny
начать обучение
able
umiejętnie
начать обучение
ably
wygoda/niewygoda
начать обучение
comfort / discomfort
wygodny/niewygodny
начать обучение
comfortable / uncomfortable
schronisko dla zwierząt
начать обучение
animal shelter
strzała
начать обучение
arrow
upalny
начать обучение
baking hot
ścieżka rowerowa
начать обучение
bike lane
spaliny samochodowe
начать обучение
car fumes
przyczepa kempingowa
начать обучение
a caravan
region nadmorski, wybrzeże
начать обучение
coastal region
radzić sobie z czymś
начать обучение
cope with
zapylać krzyżowo
начать обучение
cross pollinate
rachunek za energię
начать обучение
energy bill
ekologiczny
начать обучение
environmentally friendly
napotykać problem
начать обучение
face a problem
przesadny, zbyt daleko idący
начать обучение
far-fetched
problemy ekologiczne
начать обучение
green issues
dorosły
начать обучение
grown-up
złapać gumę
начать обучение
have a puncture
zagrożenie, niebezpieczeństwo
начать обучение
hazard
fala upałów
начать обучение
heatwave
róg
начать обучение
horn
zakład przemysłowy, fabryka
начать обучение
industrial plant
liść
начать обучение
leaf
śmieci
начать обучение
litter
grzywa
начать обучение
a mane
flora i fauna morska
начать обучение
marine life
topnieć, roztapiać się
начать обучение
melt
nielegalne wysypisko śmieci
начать обучение
open dumping
przeludnienie
начать обучение
overpopulation
podejście pro-ekologiczne
начать обучение
pro-environmental attitude
ugasić ogień
начать обучение
put out a fire
rzadki
начать обучение
rare
wzory do naśladowania
начать обучение
role models
korzenie
начать обучение
roots
kosz na śmieci
начать обучение
rubbish bin
lunatykować
начать обучение
sleepwalk
rzecznik
начать обучение
spokesperson
łodyga
начать обучение
a stem
wzmacniać wały nadmorskie
начать обучение
strengthen sea defences
wypchane ciało
начать обучение
stuffed body
zamieniać, wymieniać
начать обучение
swap
postęp technologiczny
начать обучение
technological advances
kompletnie nic
начать обучение
zilch

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.