ANG - Taking a taxi (Zdania z taksówki)

 0    58 карточки    igorek2691
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
stałą stawkę
начать обучение
a flat rate
opłata
начать обучение
fare
postój taksówek
начать обучение
a taxi rank
ruch
начать обучение
traffic
godziny szczytu
начать обучение
rush hour
opłata za przejazd
начать обучение
a toll
ile czasu zajmuje
начать обучение
how long it take
bagażnik (samochodowy)
начать обучение
the boot
przy sobie
начать обучение
on me
klimatyzacja
начать обучение
cinditioning
winien
начать обучение
owe
służbowo
начать обучение
business
resztę
начать обучение
change
przejazd, przejażdżka
начать обучение
a ride
taksówkarz
начать обучение
a taxi driver
przywołać taksówkę
начать обучение
to hail a taxi/ to flag (down) a taxi
system przywoływania taksówek (np. w telefonie)
начать обучение
a taxi-hailing service
odebrać kogoś ze stacji, przyjechać po kogoś na stację
начать обучение
to pick sb up at the station
Czy mógłbyś po mnie przyjechać?
начать обучение
Could you pick me up?
wysadzić kogoś na stacji
начать обучение
to drop sb off at the station
być dłużnym
начать обучение
to owe
Dzień dobry, chciałbym zamówić taksówkę na lotnisko.
начать обучение
Good morning, I would like to book/ to get a taxi to the airport.
Chciałbym zamówić taksówkę na 5 rano do Grand Hotelu.
начать обучение
I would like to book a taxi at 5 am at the Grand Hotel.
Czy możecie mnie odebrać o 6 z Grand Hotelu?
начать обучение
Can you pick me up at 6 from the Grand Hotel?
Czy może pan podać adres (skąd pana zabrać)?
начать обучение
Can you give me the pick up address?
Czy mozemy zamówić (dostać) vana? Jest nas ośmioro.
начать обучение
Can we get a van? There are 8 of us.
Czy możemy dostać taksówkę ośmioosobową?
начать обучение
Can we get an 8-seater taxi?
ośmioosobowa
начать обучение
8-seater
Ile będzie kosztował przejazd z hotelu na lotnisko?
начать обучение
How much will it cost to get from the hotel to the airport?
Macie stałą stawkę na lotnisko?
начать обучение
Do you have a flat rate to the airport?
Jaka jest opłata?
начать обучение
What is the fare?
Ile kosztuje (przejazd) na lotnisko?
начать обучение
How much is it to the airport?
Ile będę musiał czekać?
начать обучение
How long will I have to wait?
Taksówka przyjedzie za 15 minut.
начать обучение
The taxi will arrive in 15 minutes.
Gdzie jesy najbliższy postój taksówek?
начать обучение
Where is the nearest taxi rang?
Czy zabierze mnie pan an stację Viktoria w 15 minut?
начать обучение
Can you take me to the Viktoria station in 15 minutes?
Spieszę się
начать обучение
I am in a hurry.
Jeśli nie będzie ruchu, dojedziemy tam w 10 minut.
начать обучение
If there is no traffic, we will get there in 10 minutes.
To dość blisko./ To niedaleko.
начать обучение
It's pretty close. /It's far.
Będzie trudno. Są godziny szczytu.
начать обучение
That would be hard. It's rush hours.
Czy jest jakaś szybsza trasa?
начать обучение
Is there any faster way?
Możemy pojechać inną drogą, ale jest opłata za przejazd.
начать обучение
We can take a different route/way, but there's a toll...
Zapłacę za przejazd, proszę się nie martwić.
начать обучение
I'll pay the toll. Don't worry.
Ile czasu zajmie żeby się tam dostać?
начать обучение
How long will it take to get there?
To nie powinno zając nam więcej niż 15 minut.
начать обучение
It shouldn't take us more than 15 minutes.
Czy macie jakieś walizki?
начать обучение
Do you have any suitcases? I'll put them in the boot.
Czy akceptujecie karty? Nie mam przy sobie gotówki.
начать обучение
Do you accept credit cards? I have no cash on me.
Czy może sie pan zatrzymać na chwilę przy najbliższym bankomacie?
начать обучение
Can you stop for a moment at the nearest cash machine?
Czy może pan wlączuć/wyłączyć klimatyzację?
начать обучение
Can you please turn on/off the air conditioning?
Czy był pan wcześniej tutaj?
начать обучение
Have you been here before?
Właściwie to nie. To mój pierwszy raz w Londynie.
начать обучение
Actually, I haven't. This is my first time in London.
Jest pan tu służbowo czy na urlopie?
начать обучение
Are you here on business or on holiday?
Jak długo pan zostaje?
начать обучение
How long are you stay?
Gdzie mam pana wysadzić?
начать обучение
Where shall I drop you off?
Ile jestem panu winien?
начать обучение
How much do I owe you?
Według taksometru to będzie 5.50.
начать обучение
According to the meter, that will be Ł 5.50.
Proszę. Reszty nie trzeba. (Proszę zachować resztę.)
начать обучение
Here you are. Keep the change.
Czy może pan otworzyć bagażnik? Wezmę swoją torbę.
начать обучение
Can you open the boot, please? I'll take my bag.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.