ang quizzz

 0    109 карточки    martynalachowicz0
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
skutki uboczne
начать обучение
side effects
dostarczanie
начать обучение
providing
dania dla smakoszy
начать обучение
gourmet meals
w nieformalnych warunkach
начать обучение
in informal conditions
zachęcać do pracy zespołowej i kreatywności
начать обучение
encourage teamwork and creativity
przeprowadzenia konkursów
начать обучение
hold competitions
albo w nagrodę za osiągnięcie
начать обучение
either to reward accoplishment
Badanie wskazuje, że
начать обучение
survey indicates that
potężne efekty
начать обучение
powerfull effects
cel
начать обучение
objective
spraw, by miejsce pracy było przyjemne
начать обучение
make its workplace feel fun
nacisk kładzie się
начать обучение
emphasis is placed
największy urok pracy
начать обучение
biggest appeal of working
wspieranie tej aktywności intelektualnej
начать обучение
fostering this intellectual activity
polityka (zasady działania)
начать обучение
policy
duży stopień niezależności
начать обучение
a large degree of independence
autonomia i upodmiotowienie
начать обучение
autonomy and empowerment
jeśli chodzi o
начать обучение
when it comes to
uniwersytecki zespol
начать обучение
university team
wybitni pisarze
начать обучение
prominent writers
Osoba samozatrudniona
начать обучение
self-employed person
przedsiębiorca indywidualny
начать обучение
sole trader
małe i średnie przedsiębiorstwo
начать обучение
small to medium-sized enterprise
międzynarodowych firm
начать обучение
multinational companies
hierarchia
начать обучение
hierarchy
motywować
начать обучение
motivate
być samodzielnymi
начать обучение
to be self-starters
produktywny
начать обучение
productive
kreatywny
начать обучение
creative
automatyczny
начать обучение
automonous
scentralizowane
начать обучение
centralised
scentralizowane kultury
начать обучение
centralised cultures
struktury płaskie
начать обучение
flat structures
hierarchia
начать обучение
hierarchy
elastyczność
начать обучение
flexibility
elastyczny czas pracy
начать обучение
flexitime
elastyczne godziny pracy
начать обучение
flextime working hours
elastyczna praca z niektórymi pracownikami
начать обучение
flexible working with some staff
system „gorącego biurka”
начать обучение
hot-desking system
pracujący w domu
начать обучение
homeworking
telepraca
начать обучение
teleworking
telepraca / praca zdalna
начать обучение
telecommuting / remote work
telepracownicy
начать обучение
teleworkers
szybkie szerokopasmowe połączenie internetowe
начать обучение
fast broadband internet connection
Internet mobilny
начать обучение
mobile Internet
ma podstawowy personel
начать обучение
has a core staff
zlecać na zewnątrz lub zlecać pracę
начать обучение
outsources or contracts out work
osoba pracujace w wielu miejscach jednoczesnie
начать обучение
portfolio workers
spółka zależna
начать обучение
subsidiary
fabryka / zakład
начать обучение
factory/plant
telefoniczne centra obsługi
начать обучение
call centres
centrum usług
начать обучение
service centre
siedziba
начать обучение
headquarters
centrum dystrybucji
начать обучение
distribution centre
magazyn
начать обучение
warehouse
punkt sprzedazy po nizszych cenach
начать обучение
outlet
rozpatrywania skarg
начать обучение
deal with complaints
sporządzania umów
начать обучение
draw up contracts
prowadzenia badań
начать обучение
carry out research
szkolic pracownikow
начать обучение
train staff
wydaje komunikaty prasowe
начать обучение
issue press releases
obsługiwać linie montażowe
начать обучение
operate assembly lines
utrzymać
начать обучение
maintain
sława
начать обучение
kudos
źle postrzegana
начать обучение
misperceived
pożądana praca
начать обучение
coveted job
kompleksowa strategia sieci
начать обучение
comprehensive networking strategy
zapytania
начать обучение
inquires
być na dobrej drodze do
начать обучение
to be on a fast track to
nadążyć za
начать обучение
keep up with
aby znaleźć najbardziej pożądaną pracę
начать обучение
to land a most coveted job
aby uzyskać wejscie
начать обучение
to get a foot in the door
polecenie
начать обучение
refferal
lista rzeczy ktore chcemy zrobic
начать обучение
bucket list
przechowywac dokumentacje
начать обучение
keep detail records
konserwowac sprzęt
начать обучение
maintain equipment
bezosobowy
начать обучение
impersonal
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
начать обучение
empowerment
skuteczność, wydajność
начать обучение
efficiency
zaangażowane w
начать обучение
engaged in
akredytywa
начать обучение
letter of credit
wspierac
начать обучение
foster
skutki uboczne
начать обучение
side effects
rotacja pracowników
начать обучение
staff turnover
osiagniecie
начать обучение
accoplishment
kłaść nacisk na
начать обучение
place emphasis on
zapewniać
начать обучение
provide
wybitny
начать обучение
prominent
zatrudnienie rekrutacyjne
начать обучение
recruitment hire
szef o wysokim profilu
начать обучение
high-profile boss
aby uzyskać zapytania od ludzi
начать обучение
to get enquiries from people
wizytówka
начать обучение
business card
do wydawania komunikatów prasowych
начать обучение
to issue press releases
magazyn
начать обучение
warehouse
spółka zależna
начать обучение
subsidiary
dodatki do wynagrodzenia
начать обучение
perks of the job
domagać się
начать обучение
insist
Wyniki badań
начать обучение
research findings
wadliwe produkty
начать обучение
faulty products
robota papierkowa
начать обучение
paperwork
znaczące korzyści
начать обучение
significant benefits
organizować spotkania
начать обучение
hold meetings
prowadzenia badań
начать обучение
carry out research
przejście na emeryturę
начать обучение
retirement
wysyłka
начать обучение
despatch
świadomość
начать обучение
awareness
własność, mienie
начать обучение
property
sala konferencyjna
начать обучение
boardroom
lokowanie produktu
начать обучение
product placement

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.