Activities - Handlingar

 0    31 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
be
It's nice to be here.
начать обучение
att vara
Det är trevligt att vara här.
have
I don't have any money.
начать обучение
att ha
Ja har inga pengar.
want
What do you want?
начать обучение
att vilja
Vad vill du?
must
I must buy a ticket.
начать обучение
måste
Jag måste köpa en biljett.
can
Can you help me?
начать обучение
att kunna
Kan du hjälpa mig?
give
Can you give me 5 crowns?
начать обучение
att ge
Kan du ge mig 5 kronor?
help
Can you help me?
начать обучение
att hjälpa
Kan du hjälpa mig?
go
I want to go on foot.
начать обучение
att gå
Jag vill gå till fots.
like
I like it.
начать обучение
att gilla
Jag gillar det.
do
What do you do in the evenings?
начать обучение
att göra
Vad gör du på kvällarna?
bake
My mother bakes delicious cakes.
начать обучение
att baka
Min mamma bakar smakliga tårtar.
know
I do not know.
начать обучение
att veta
Jag vet inte.
look for
I am looking for an exit.
начать обучение
att leta efter
Jag letar efter en utgång.
drink
Would you like to drink wine?
начать обучение
att dricka
Skulle du vilja dricka vin?
sleep
Sleep well!
начать обучение
att sova
Sov gott!
walk
Tomorrow we will walk in the old town.
начать обучение
att promenera
Imorgon ska vi promenera i Gamla stan.
get
When will I get my dish?
начать обучение
att få
När ska jag få min maträtt?
get
(to reach somewhere)
How can I get to the train station.
начать обучение
att komma till
Hur kommer jag till järnvägsstationen?
use
Our program is easy to use.
начать обучение
att använda
Vårt program är enkelt att använda.
see
I see a star.
начать обучение
att se
Jag ser en stjärna.
come
Where do you come from?
начать обучение
att komma
Varifrån kommer du?
speak
i.e. knowledge of a language
Do you speak English?
начать обучение
att tala
Talar du engelska?
speak
i.e. the physical act of talking
I want to talk to the boss.
начать обучение
att prata
Jag vill prata med chefen.
tell
I want to tell you something in private.
начать обучение
att säga
Jag vill säga någonting till dig privat.
cost
How much does the beer cost?
начать обучение
att kosta
Hur mycket kostar ölen?
buy
I would like to buy a bottle of water.
начать обучение
att köpa
Jag skulle vilja köpa en flaska vatten.
pay
Who will pay for it?
начать обучение
att betala
Vem ska betala för det?
borrow
Can I borrow your book?
начать обучение
att låna
Får jag låna din bok?
close
Can you close the window?
начать обучение
att stänga
Kan du stänga fönstret?
open
When does the bank open?
начать обучение
att öppna
När öppnar banken?
watch
Do you like watching films?
начать обучение
att titta
Gillar du att titta på filmer?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.