A, nebo, ale, takže - And, or, but, so

 0    23 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
méně
Ta výstava byla méně zajímavá než koncert.
начать обучение
less
The exhibition was less interesting than the concert.
málo
Dali nám jen málo času.
начать обучение
few
také: "little"
They gave us little time.
protože
Nechci cestovat lodí, protože trpím mořskou nemocí.
начать обучение
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
jen
Mám jen pět minut.
начать обучение
only
I have only 5 minutes.
tak, takže
Měl jsem hlad, tak jsem si šel dát něco k jídlu.
начать обучение
so
I was hungry, so I went out to eat something.
než
při porovnávání (více než, méně než)
Jsem inteligentnější než ty.
начать обучение
than
more than, less than
I'm more intelligent than you.
také
Měl bys navštívit i tu katedrálu.
начать обучение
too
také: "also"
You should visit the cathedral too.
+16 карточки
Урок является частью курса
"Angličtina: den 2"
(всего 267 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.