500 najważniejszych czasowników po słowacku 250 - 275

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
nagrywać
Ta rozmowa jest nagrywana.
начать обучение
nahrať
Tento rozhovor sa nahráva.
brać rozwód
Wierzę, że moi rodzice nigdy się nie rozwiodą.
начать обучение
rozviezť sa
Verím, že moji rodičia sa nikdy nerozvedú.
podnosić
Planujemy podnieść wynagrodzenie naszych pracowników
начать обучение
zvýšiť
Plánujeme zamestnancom zvýšiť platy.
opuszczać
Kilku pracowników odeszło z naszej firmy.
начать обучение
odísť
Niekoľko zamestnancov odišlo z našej spoločnosti.
podziwiać
Zawsze podziwiałam tę kobietę.
начать обучение
obdivovať
Vždy som obdivoval túto ženu.
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!
начать обучение
trvať
Želám si, aby prázdniny mohli trvať večne!
wspierać
Wesprzesz moją kandydaturę?
начать обучение
podporovať
Podporíš moju kandidatúru?
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po słowacku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.