500 czasowników po niderlandzku 51 - 100

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zmuszać
Nie możesz mnie zmusić, żebym cię kochała!
начать обучение
dwingen
Je kan me niet dwingen om van je te houden!
preferować
Wolę pomidory od ogórków.
начать обучение
prefereren
Ik prefereer tomaten boven konkommers.
gadać
lub: "mówić", "rozmawiać"
Moja żona dużo gada, ale nikt jej nie słucha.
начать обучение
praten
Mijn vrouw praat veel maar niemand luistert naar haar.
omawiać
Musimy omówić każdą możliwość.
начать обучение
bespreken
też: "bepraten"
Wij moeten elke mogelijkheid bespreken.
uwodzić
też: "przekonywać"
Próbował uwieść moją matkę.
начать обучение
verleiden
Hij probeerde mijn moeder te verleiden.
przewyższać
Wyniki przewyższyły moje oczekiwania.
начать обучение
overtreffen
De resultaten hebben mijn verwachtingen overtroffen.
bronić
Należy bronić praw człowieka.
начать обучение
verdedigen
Men moet mensenrechten verdedigen.
+43 карточки
Урок является частью курса
"500 czasowników po niderlandzku"
(всего 499 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.