5.2 ambitious

 0    33 карточки    izabelagroblewska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
начать обучение
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
dokładny
начать обучение
accurate
opis
начать обучение
description
zapisać, rekrutować
начать обучение
enrol
zamierzać coś zrobić
начать обучение
to intend to do something
zadowolony
начать обучение
pleased
urlop macierzyński
начать обучение
maternity leave
potajemnie
начать обучение
secretly
nadzieję że coś sie zrobi
начать обучение
to hope to do something
planować coś zrobić
начать обучение
be planning to do something
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
начать обучение
attitude
Attitude to work is most important!
w kierunku, wobec
начать обучение
toward
kierunki, wskazówki
начать обучение
directions
ingerować, kolidować
начать обучение
interfere
opisać
начать обучение
describe
zorganizować
начать обучение
arrange
myślenie o zrobieniu czegoś
начать обучение
be thinking of doing something
być gotowym do zrobienia czegoś/zamierzać coś zrobić
начать обучение
be about to do something
mieć coś zrobić
начать обучение
be due to do something
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
начать обучение
pay rise
When can I expect a pay rise?
fizycznie sprawny
начать обучение
physically fit
dobry w liczeniu
начать обучение
good with money/numbers
umiejętności komunikacyjne
начать обучение
communication skills
dobrze zorganizowany
начать обучение
well organised
specjalne szkolenie
начать обучение
special training
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
начать обучение
qualifications
Her qualifications are rather weak.
bezpieczny, stały, stabilny
начать обучение
secure
źle płatne
начать обучение
badly paid
lubiący współzawodnictwo, zmuszajacy do rywalizacji
начать обучение
competitive
trudny, stanowiący wyzwanie
To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
начать обучение
challenging
It was a challenging project, but also an exciting one.
wyzwanie
начать обучение
challange
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
начать обучение
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
начать обучение
responsible
I'm responsible for the key clients.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.