300 nejdůležitějších přídavných jmen 201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
hrubý
Tvoje poznámka byla opravdu hrubá.
начать обучение
rude
Your remark was really rude.
lepkavý
Ujisti se, že to není lepkavé než tím pohneš.
начать обучение
sticky
Make sure it's not sticky before you move it.
vlhký
Plakala - její oči jsou stále vlhké.
начать обучение
moist
She's been crying - her eyes are still moist.
záhadný
Jeho argumenty jsou pro mě záhadné.
начать обучение
obscure
His arguments are obscure to me.
zkorumpovaný
Mnoho policistů je zkorumpovaných.
начать обучение
corrupt
Many politicians are corrupt.
upřímný
Chceš, abych k tobě byl upřímný?
начать обучение
frank
Do you want me to be frank with you?
zaprášený
Ten stůl je zaprášený. Můžeš ho utřít?
начать обучение
dusty
That table is dusty. Could you wipe it?
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglická slova: 300 nejdůležitějších přídavných jmen"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.