300 most important Swedish adjectives 1 - 25

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
right
Great, you've done it the right way!
начать обучение
rätt
Bra, du har gjort det på rätt sätt!
great
Our apartment has a great view on the sea.
начать обучение
underbar
Vår lägenhet har en underbar utsikt över havet.
good
I'm smiling because I've heard good news.
начать обучение
bra
everything except food
Jag ler därför att jag har hört goda nyheter
a little over
At the party there was a little over 100 people.
начать обучение
dryg
På festen var det dryg 100 människor.
mean
Why do you have to be so mean?
начать обучение
elak
Varför måste du vara så elak?
sorry
I'm sorry I let you down.
начать обучение
ledsen
Jag är ledsen att jag svek dig.
new
I love my new jacket.
начать обучение
ny
Jag älskar min nya jacka.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Swedish Words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.