300 mest använda adjektiv på engelska 126 - 150

4  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
hög
om musik, ljud
Stäng av den höga musiken, jag försöker att lära!
начать обучение
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
otäck
Jimmy är mycket otäck.
начать обучение
nasty
Jimmy is very nasty.
olycklig
Jag har varit olycklig hela mitt liv.
начать обучение
unhappy
I've been unhappy my whole life.
duktig
Din son är riktigt duktig.
начать обучение
clever
You son is really clever.
modest
Var modest och ödmjuk.
начать обучение
modest
Be modest and humble.
bar
Han besegrade en björn med bara händer.
начать обучение
bare
He beat a bear with bare hands.
reserv
Ha alltid reservbatterier till hands.
начать обучение
spare
Always have some spare batteries handy.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 mest använda adjektiv på engelska"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.