3. Przysłówki częstotliwości.

 0    26 карточки    slawomircieslak1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
never
начать обучение
nigdy
hardly ever
начать обучение
prawie nigdy
usually
начать обучение
zwykle / zazwyczaj
often
начать обучение
często
always
начать обучение
zawsze
sometimes
начать обучение
czasem
once a week / month / year
начать обучение
raz na tydzień / miesiąc / rok
two or three times a week
начать обучение
dwa lub trzy razy w tygodniu
every day / week / month / year
начать обучение
każdego dnia / tygodnia / miesiąca / roku
Tim never watches television.
начать обучение
Tim nigdy nie ogląda telewizji.
She hardly ever eats healthy food.
начать обучение
Prawie nigdy nie je zdrowego jedzenia.
I usually sleep for eight hours
начать обучение
Ja zwykle śpię przez osiem godzin
Tom often goes to the gym.
начать обучение
Tom często chodzi na siłownię.
Jenny always wears nice clothes.
начать обучение
Jenny zawsze nosi ładne ubrania.
He sometimes starts work at 10 o'clock.
начать обучение
Czasami zaczyna pracę o godzinie 10.
We go to the cinema once a week.
начать обучение
Chodzimy do kina raz w tygodniu.
Becky drinks coffee three times a day.
начать обучение
Becky pije kawę trzy razy dziennie.
I buy a new pair of sunglasses every summer.
начать обучение
Każdego lata kupuję nową parę okularów przeciwsłonecznych.
Julia always enjoys parties.
начать обучение
Julia zawsze lubi imprezy.
They never take any money from their parents.
начать обучение
Nigdy nie biorą pieniędzy od rodziców.
He is always in a hurry.
начать обучение
Zawsze się spieszy.
My mother goes to the hairdresser every Friday.
начать обучение
Moja mama co piątek chodzi do fryzjera.
A lot of teenagers never do sport or exercise.
начать обучение
Wielu nastolatków nigdy nie uprawia sportu ani nie ćwiczy.
Adele sometimes does homework.
начать обучение
Adele czasami odrabia lekcje.
John usually has a holiday twice a year.
начать обучение
John zwykle spędza wakacje dwa razy w roku.
I'am never ill.
начать обучение
Nigdy nie jestem chory

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.