276 - 300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to collect
When did you start collecting postcards?
начать обучение
gyűjt
Mikor kezdtél képeslapot gyűjteni?
to retain
You have to retain more information.
начать обучение
megőriz
Több információt kell megőrizned.
to seize
Seize this opportunity.
начать обучение
megragad
also: megszerez
Ragadd meg ezt a lehetőséget.
to choose
The white smoke means that a new Pope has just been chosen.
начать обучение
választ
A fehér füst azt jelenti, hogy megválasztották a pápát.
to prevent
We can't prevent all diseases.
начать обучение
megelőz valamit
also: megakadályoz
Nem tudjuk megelőzni az összes betegséget.
to form
I formed a new group.
начать обучение
felállít
also: formál, alakít
Új csoportot állítottam fel.
to shake
It's so cold that I'm shaking.
начать обучение
reszket
also: ráz
Olyan hideg van, hogy reszketek.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Hungarian words: Top 500 verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.