24-Freiwilig arbeiten

 0    268 карточки    justynamielnik
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
inicjatywa obywatelska
начать обучение
die Bürgerinitiative Initiativen
biuro biura charytatywne honorowe
начать обучение
das Ehrenamt Ehrenämter
zobowiązanie zaangażowanie
начать обучение
das Engagement
ochotnik
начать обучение
der freiwilliger
pomocnik, asystent
начать обучение
der Helfer
straż pożarna
начать обучение
die Feuerwehr Feuerwehren
pomoc
начать обучение
die Mithilfe
praca socjalna
начать обучение
die Sozialarbeit
zasada wymiany
начать обучение
das Tauschprinzip
stowarzyszenie na rzecz dobrostanu zwierząt
начать обучение
der Tierschutzverein
zakwaterowanie z możliwością korzystania z kuchni
начать обучение
die Unterkunft
aprowizacją zaopatrywanie w żywność żywienie
начать обучение
die Verpflegung
wolontariusz
начать обучение
der Volontär
zaangażować się w +P
начать обучение
sich einsetzen für Akkusativ
angażować się w +P
начать обучение
sich engagieren für Akkusativ
bezpłatnie, charytatywnie
начать обучение
ehrenamtlich
nadobowiązkowe, dobrowolne
начать обучение
freiwillig
gospodarstwo rolne chłopskie
начать обучение
r Bauernhof
uprawa roli
начать обучение
der Ackerbau
ziemia uprawna / pole
начать обучение
das Ackerland
Alpy
начать обучение
die Alp die Alpen
uprawa, plon
начать обучение
der Anbau
Nawóz
начать обучение
der Dünger
żniwa, zbiory
начать обучение
die Ernte
pole
начать обучение
das Feld (die Felder)
na wolnym wybiegu na wolnym powietrzu
начать обучение
die Freilandhaltung
trawa
начать обучение
das Gras
kogut
начать обучение
der Hahn
Kurka
начать обучение
die Henne
siano
начать обучение
das Heu
zioło
начать обучение
das Kraut
krowa
начать обучение
die Kuh
rolnik, chłop
начать обучение
der Landwirt
rolnictwo
начать обучение
die Landwirtschaft
gaj oliwny
начать обучение
der Olivenhain
koń
начать обучение
das Pferd
pestycydy, środki owadobójcze
начать обучение
das Schädlingsbekämpfungsmittel
owca
начать обучение
das Schaf
stodoła, obora
начать обучение
die Scheune
Stajnia Obora chlew
начать обучение
der Stall
Zwierzęta gospodarskie
начать обучение
die Tierzucht
bydło
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
начать обучение
das vieh
Der Bauer hat sich entschieden, Gemüse anbauen anzufangen, weil er sich mit der Viehzucht nicht mehr beschäftigen wollte.
pastwisko, łąka
начать обучение
die Weide
koza
начать обучение
die Ziege
uprawiać
начать обучение
anbauen
zbierać żniwa
начать обучение
ernten
karmić
Nie powinieneś dokarmiać dzikich zwierząt.
начать обучение
füttern
Du sollst wilde Tiere nicht füttern.
doić krowę
начать обучение
melken
hodować
Odkąd pamiętam, moja rodzina hoduje psy. Trzymam się więc tradycji i mam hodowlę owczarków.
начать обучение
züchten
Seit ich mir erinnern kann, zücht meine Familie Hunde. Ich halte mich also an der Tradition und habe die Zucht von Schäferhunden.
ekologicznie
начать обучение
ökologisch
nauka rolnicza
начать обучение
die Agrarwissenschaft
zarys struktura plan kompozycja
начать обучение
die Gliederung
moduł
начать обучение
das Modul
struktura strukturyzacja
начать обучение
die Strukturierung
bezrobocie
начать обучение
die Arbeitslosigkeit
uczeń praktykant
начать обучение
der Lehrling
praktyczne doświadczenie
начать обучение
die Praxiserfahrung
sanitariusz
начать обучение
der Sanitäter
dom starców
начать обучение
das Altenheim
bieda, ubóstwo
начать обучение
die Armut
pobyt miejsce pobytu (postój na przykład pociągu)
начать обучение
der Aufenthalt
przerwa pauza limit czasu
начать обучение
die Auszeit
zazielenienie
начать обучение
die Begrünung
niepełnosprawni
начать обучение
der die behinderte
wartościowanie ocenianie szacowanie
начать обучение
die Bewertung
punkt centralny, ognisko
начать обучение
der Brennpunkt
sanitariaty instytucja umeblowanie wyposażenie
начать обучение
die einrichtung, en
zaangażowanie użycie zastosowanie
начать обучение
der Einsatz
obniżka
начать обучение
die Ermäßigung
oczekiwanie
начать обучение
die Erwartung
sprzężenie zwrotne
начать обучение
das Feedback
komplement
начать обучение
das Kompliment
korupcja
начать обучение
die Korruption
pejzaż, krajobraz
начать обучение
die Landschaft
styl życia kultura ogłada
начать обучение
die Lebensart
zanieczyszczenie powietrza
начать обучение
die Luftverschmutzung
mniejszość
начать обучение
die Minderheit
minimalny wiek
начать обучение
das Mindestalter
członek
начать обучение
das Mitglied
motyw
начать обучение
das Motiv
Sieć
начать обучение
das Netzwerk
partia
начать обучение
die Partei
dom opieki
начать обучение
das Pflegeheim
Praktyka
начать обучение
die Praxis
remont
начать обучение
die Renovierung
ubezpieczenie społeczne
начать обучение
die Sozialversicherung
niesprawiedliwość
начать обучение
die Ungerechtigkeit
przetwarzanie przetwórstwo wyrabianie jakość wykonania
начать обучение
die Verarbeitung
marketing wprowadzenie na rynek
начать обучение
die Vermarktung
zasilanie zaopatrywanie zaopatrzenie
начать обучение
die Versorgung
wiedza podstawowa podstawy
начать обучение
die Vorkenntnis
las
начать обучение
der Wald
występować
начать обучение
auftreten
omawiać dyskutować
начать обучение
besprechen
oceniać osądzać
начать обучение
beurteilen
nadaje się do/na+P
начать обучение
eignen sich für+A
uzyskać, otrzymać
начать обучение
erhalten
oczekiwać, spodziewać się
начать обучение
erwarten
uciekać
начать обучение
flüchten
składać się z czegoś dzielić się na coś porządkować
начать обучение
gliedern
rozchodzi się o+P
начать обучение
handeln sich um +A
walczyć o
начать обучение
kämpfen
klarować, wyjaśniać
начать обучение
klären
dojechać do+P
начать обучение
kommen zu+D
dochodzić do użycia
начать обучение
zu Einsatz kommen
zapewnić pomoc
начать обучение
Hilfe leisten
współdecydować wpływać na coś
начать обучение
mitbestimmen
protestować
начать обучение
protestieren
liczyć się z+P
начать обучение
rechnen mit+D
kolekcjonować, zbierać
начать обучение
sammeln
być w życiu użytecznym przydatnym
начать обучение
von Nutzen sein
przedsięwziąć coś podjąć na przykład decyzję
начать обучение
unternehmen
przerabiać przetwarzać
начать обучение
verarbeiten
masz bujną wyobraźnię
начать обучение
du hast eine blühende Phantasie
jesteś chodząca encyklopedia
начать обучение
du bist ein wandelndes Lexikon
informuj mnie proszę na bieżąco
начать обучение
halte mich bitte auf dem Laufenden
wpadło Przyszło mi coś do głowy Mam pewien pomysł
начать обучение
mir fehlt noch eine zündende Idee
niektórzy ludzie wierzą w latające spodki
начать обучение
manche Leute glauben an fliegende Untertassen
mój szef przesyła mi od mojego szefa dostaję mnóstwo maili
начать обучение
von meinem Chef bekomme ich Mails am laufenden Band
to mnie bardzo interesuje
начать обучение
das interessiert mich brennend
kraina wschodzącego słońca
начать обучение
das Land der aufgehenden Sonne
obiektywnie, rzeczowo
начать обучение
sachlich
Pisownia i interpunkcja
начать обучение
Rechtschreibung und Zeichensetzung
dobrowolny rok socjalny
начать обучение
das FSJ freiwilliges soziales Jahr
Federalny Wolontariat
начать обучение
der BFD Bundesfreiwilligendienst
to byłoby dla mnie najlepsze
начать обучение
das wäre mir am liebsten
przeredagować
начать обучение
umformulieren
porozumiewać się
начать обучение
verständigen sich
zwrócić się do kontaktować się+P
начать обучение
sich wenden an+A
ekscytujący
начать обучение
aufregend
gotowy przygotowany
начать обучение
bereit
kwitnący, prosperujący
начать обучение
blühend
decydujący istotny trafny mający znaczenie
начать обучение
entscheidend
stały stała na przykład praca
начать обучение
fest
następujący
начать обучение
folgend
toksyczny, trujący
начать обучение
giftig
uczciwy
Moja ciocia jest bardzo uczciwą osobą.
начать обучение
ehrlich
Meine Tante ist eine sehr ehrliche Person.
coroczny, doroczny
начать обучение
jährlich
nadchodzący przychodzący
начать обучение
Kommend
konwencjonalny umowny
начать обучение
konventionell
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe dla zdrowia.
начать обучение
künstlich
Künstliche Lebensmittelfarbstoffe und Aromastoffe befinden sich in vielen Getränken und sind sehr gesundheitsschädlich.
maksymalny
начать обучение
maximal
pasujący odpowiedni właściwy stosowny
начать обучение
passend
obiektywnie, rzeczowo
начать обучение
sachlich
nieprzerwany, ciągły
начать обучение
ständig
stromy
начать обучение
steil
przekonujący
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu wszyscy przyznali mu rację.
начать обучение
überzeugend
Das Argument des Rechtsanwalts war so überzeugend, dass alle ihm sofort Recht gaben.
zróżnicowanie różnie inaczej
начать обучение
unterschiedlich
rozzłoszczony zdenerwowany nerwowy
начать обучение
verärgert
porywający wciągający ekscytujący
начать обучение
zündend
przyszłościowy
начать обучение
zukünftig
w końcu, ostatecznie
начать обучение
schließlich
najpierw na początek
начать обучение
zuerst
cechy szczególne
начать обучение
Besonderheiten
przemyślane uważne
начать обучение
betrachtet
obchodzić się
начать обучение
umgehen
podzielony
начать обучение
gliedert
wyjaśniać
начать обучение
darlegen
wieloraki, różnorodny
начать обучение
vielfältig
pozostawać
начать обучение
verbleiben
mądry, bystry, sprytny
начать обучение
kluger
rozważanie zastanowienie się wynagrodzenie pensja
начать обучение
Überlegung
błyszczący przykład
начать обучение
leuchtendes Vorbild
w ten sposób, tym samym
начать обучение
dadurch
wówczas/wtedy
начать обучение
damals
jednak, jednakże
начать обучение
allerdings
twierdzić, utrzymywać
Twierdzisz, że zarysowałem twój samochód, ale całkowicie się mylisz!
начать обучение
behaupten
Du behauptest, dass ich dein Auto zerkratzt habe, aber du irrst dich völlig!
Trochę odmiany
начать обучение
etwas Abwechslung
zatrzymać się
начать обучение
aufhören
standardowy list
начать обучение
Standardbrief
Zapytanie
начать обучение
Anfrage
odbiornik odbiorca
начать обучение
Empfänger
słowo kluczowe, hasło
начать обучение
Stichpunkt
sprawozdanie dotyczące doświadczenia przegląd doświadczenia opowiadanie o doświadczeniu
начать обучение
Erfahrungsbericht
przypuszczać, zakładać
Przypuszczam, że już wcześniej o tym wiedział.
начать обучение
vermuten
Ich vermute, dass er früher davon wusste.
Oszacowanie, ocena
начать обучение
Bewertung
Zapraszam cię do krytycznego pytania
начать обучение
ich begrüße Sie zu kritisch nachfragen
poddawać rozwadze
начать обучение
in frage stellen
stereotyp uprzedzenie
начать обучение
Klischee Vorurteil
to mój styl
начать обучение
das ist meine Art
zakwasy mięśni
начать обучение
der Muskelkater
Równość
начать обучение
Gleichberechtigung
odwrotnie, na odwrót
начать обучение
umgekehrt
przerywany, sporadyczny
начать обучение
auftretend
rolnictwo
начать обучение
Landbau
uprawa warzyw
начать обучение
Gemüseanbau
mleczarnia
начать обучение
Milchwirtschaft
kraju przyjmującego
начать обучение
Gastland
Ruch rolniczy
начать обучение
Landbau Bewegung
wiedza rolnicza
начать обучение
landwirtschaftliche Vorkenntnisse
przyzwyczajony do góry
начать обучение
Berggewohnte
Przynoszenie dzieci jest możliwe
начать обучение
mitbringen von Kindern möglich
sianokosy
начать обучение
Heumachen
działalność rolnicza
начать обучение
landwirtschaftlich Betrieb
w dolinie lub na szczycie alp
начать обучение
unten im Tal oder oben auf der Alp
ogólny, całkowity
начать обучение
allgemeine
uczestniczyć, brać udział
начать обучение
mitmachen
tworzyć i oglądać internet
начать обучение
erstellen und sehen ins Internet
Produkcja koziego sera
начать обучение
Ziegenkäse Herstellung
Produkcja
начать обучение
Herstellung
odpowiedni / odpowiednia
начать обучение
jeweilige
Daleki widok
начать обучение
Fernsicht
stroma lokalizacja
начать обучение
steile Lage
nauczyć się o przetwórstwie mleka w naszej fabryce serów
начать обучение
Erlernen von Milchverarbeitung in unserer Käserei
Współpraca
начать обучение
Zusammenarbeit
odległy
начать обучение
entfernt
Szklarnia
начать обучение
Gewächshaus
Otoczenie, okolica
начать обучение
Umgebung, das Umland
Zbiór warzyw
начать обучение
Gemüseernte
umeblowany
начать обучение
möbliert
tak ogólne
начать обучение
so allgemein
indywidualni ludzie
начать обучение
einzelnen Menschen
Wolontariat
начать обучение
Ehrenamt
wolontariat
начать обучение
Freiwilligenarbeit
Zamiar
начать обучение
Absicht
Akcja
начать обучение
Handlung
wyróżniać się
начать обучение
auffallen
Przyimek
начать обучение
Präposition
wrzucić siano do stodoły
начать обучение
das Heu in die Scheune fahren
Kieszonkowe
начать обучение
Taschengeld
siano żniwa
начать обучение
Heuernte
opieki nad zwierzętami
начать обучение
Tierbetreuung
Gospodarstwo domowe
начать обучение
Haushalt
zarabianie pieniędzy
начать обучение
Geldverdienen
Członkostwo
начать обучение
Mitgliedschaft
dotyczyć
начать обучение
gelten
Wszechstronne możliwości w gospodarstwach ekologicznych - wolontariusze na gospodarstwach ekologicznych
начать обучение
Worl-Wide Opportunities on Organic Farms - Freiwilige Helfer auf ökologischen Höfen
zaprowadzić wiosną krowy na pastwiska górskie
начать обучение
im Frühjahr die Kühe auf die Alp bringen
będę Pani bardzo wdzięczna
начать обучение
ich wäre Ihnen sehr dankbar
Z góry dziękuję za Pani odpowiedź
начать обучение
vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort
Nie spodziewałem się tego teraz
начать обучение
damit habe ich nicht jetzt gerechnet
Bardzo się cieszyłam z tego powodu
начать обучение
darüber habe ich mich sehr gefreut
To miło z twojej strony
начать обучение
das ist nett von Ihnen
usługi medyczne
начать обучение
sanitätsdienst
przed kilkoma laty
начать обучение
vor einigen Jahren
stawiać przypuszczenia
начать обучение
Vermutungen anstellen
przeglądać przeszukać
начать обучение
durchsuchen
przedstawić znany temat
начать обучение
ein vertrautes Thema strukturiert vortragen
uwzględniać reakcję
начать обучение
Reaktionen einbeziehen
czy mógłbyś wyjaśnić to dokładniej
начать обучение
könntest du das genauer erklären
Nie do końca rozumiałem
начать обучение
ich habe nicht so ganz verstanden
Więc jak zostaniemy?
начать обучение
wie verbleiben wir also
Czy możemy ustalić że
начать обучение
können wir so verbleiben dass
to jest to na co czekam
начать обучение
das ist das worauf ich warte
Chciałbym wiedzieć
начать обучение
ich würde gerne wissen
opinia podstawa głos
начать обучение
Stimme
leczyć, traktować
Padaczkę leczy się za pomocą leków.
начать обучение
behandeln
Epilepsie wird mit Medikamenten behandelt.
leczyć obrażenia
начать обучение
behandeln zum Verletzung
Obszar
начать обучение
Bereich
wypoczywać
начать обучение
ausruhen
Pielęgniarka geriatryczna
начать обучение
Altenpflegerin
rzeczywiście, naprawdę
начать обучение
zwar
podwórko szkolne
начать обучение
Schulhof
małpa
начать обучение
der Affe
małpa (w adresie e-mail)
начать обучение
Affe (in der E-Mail)
właśnie / akurat/ po prostu
начать обучение
eben
dotarcie dojeżdżanie dokądś
начать обучение
Anreise
Czas trwania
начать обучение
Dauer
praca w polu
начать обучение
auf dem Feld arbeiten
przetwarzać mleko na ser
начать обучение
Milch zu Käse verarbeiten
obiektywnie, rzeczowo
начать обучение
sachlich
pisownia interpunkcja
начать обучение
Rechtschreibung Zeichensetzung
zdanie poprzedzające zdanie następujące
начать обучение
vorangehenden nachfolgenden Satz
poprosił o
начать обучение
gebeten um
zgłosić się na ochotnika
начать обучение
sich freiwillig melden
Kto na ochotnika
начать обучение
wer möchte
robić sobie przerwę od czegoś oderwać się
начать обучение
eine Auszeit von etwas nehmen
Przerwa w pracy
начать обучение
Auszeit von der Arbeit

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.