2019 January

 0    31 карточка    michalnowak1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
cel
начать обучение
a goal
działać, postępować
начать обучение
act
podejmować działanie
начать обучение
take an action
działanie
начать обучение
activity, action
opisywać
начать обучение
describe
podać opis
начать обучение
give a description
zauważyć
Zauważyłaś tą zmianę
начать обучение
spot, notice
Did you spot the difference?
barman
начать обучение
a bartender
przyjmować zamówienie
начать обучение
take an order
Co on robi?
начать обучение
What's he doing?
zastanawiać się
начать обучение
think
ucho
начать обучение
an ear
słuchać
начать обучение
listen (to...)
ten drugi...
начать обучение
the other...
Może ten facet słucha co mówi ten drugi facet mówi.
начать обучение
Maybe this guy's listening to what the other guy's saying.
kłócić się z...
Nie wchodź. Prezes kłóci się z Tomkiem.
начать обучение
argue with...
Don't go in. The president's arguing with Tomek.
Na pewno nie.
начать обучение
Definitely not.
widelec
начать обучение
a fork
wózek widłowy
начать обучение
forklift
leniwy
начать обучение
lazy
Za dużo telefonów miałem.
начать обучение
I had too many phone calls.
Jutro to zrobię.
начать обучение
I'll do it tomorrow.
dowiedzieć się
Czego się dowiedzieliście na szkoleniu?
начать обучение
learn, find out
What did you learn at the training?
mniej więcej
начать обучение
more or less
Nie ma nic do roboty
начать обучение
There's nothing to do
W lecie jest masę rzeczy do roboty
начать обучение
In the summer there's a lot of things to do
potwierdzać wybór
Kliknij Zastosuj, żeby potwierdzić wybór.
начать обучение
confirm the choice
Click 'Apply' to confirm your choice.
niestety
начать обучение
unfortunately
Niestety nie mam nic mocniejszego
начать обучение
Unfortunately, I don't have anything stronger.
cierpliwy/niecierpliwy
Coś taki niecierpliwy?
начать обучение
patient / impatient
Why are you so impatient?
cierpliwość
I wtedy straciłem cierpliwość
начать обучение
patience
And then I lost my patience

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.