16) Prawo spadkowe

 0    18 карточки    nev
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw zmarłego
начать обучение
Hereditas nihil aliud est, quam successio in uniwersum ius, quod defunctus habuerit
Umowa o dziedziczenie przyszłe jest zabroniona
начать обучение
Pactum de successione futura est illicitum
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam ma
начать обучение
Nemo plus commodo heredi suo relinquit, quam ipse habuit
Określenie „spadek” obejmuje niewątpliwie także spadek nadmiernie zadłużony
начать обучение
Hereditatis appellatio sine dubio continet etiam damno sam hereditatem
Kary spadkobierca nie dziedziczy
начать обучение
In poenam heres non succedit
Przestępstwa wygasają na skutek śmierci sprawcy
начать обучение
Crimina morte extinguuntur
Wszystkie pożytki powiększają spadek
начать обучение
Fructus omnes augent hereditatem
Testament to prawne wyrażenie naszej woli dotyczące tego, czego ktoś sobie życzy, by stało się po jego śmierci
начать обучение
Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod qui post mortem suam fieri velit
Testament jest to właściwe wyrażenie naszej woli, dokonane w formie uroczystej dlatego, aby miało moc po naszej śmierci
начать обучение
Testamentum est mentis nostrae iustia contestatio, in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat
Nikt nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo
начать обучение
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
Wola spadkodawcy (testatora) może być zmieniona aż do ostatniej chwili (jego) życia (aż do śmierci)
начать обучение
Ambulatoria est viluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem)
Nikt nie może uczynić w testamencie postanowienia, którego nie mógłby sam zmienić
начать обучение
In testamento nemo sibi legem dicere potest, a qua recedere non possit
Dla prawa dotyczącego kodocylu to jest szczególne, że wszystko co w nim zostało napisane traktowane jest tak, jakby było napisane w testamencie
начать обучение
Codicillorum ius singulare est, ut quaecumque in his scribentur, perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent
W testamentach badamy zamiar spadkodawcy dogłębniej (niż w czynnościach między żyjącymi)
начать обучение
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
Zapis jest uszczupleniem spadku, przez które testator chce uczynić komuś przysporzenie z tego, co przypada jako całość spadkobiercom
начать обучение
Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit
Zapis jest pozostawioną przez testatora darowizną
начать обучение
Legatum est donatio testamento relicta
Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie spadkobiercy
начать обучение
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est
Spadkobierców (własnych) należy albo powołać do spadku albo wydziedziczyć
начать обучение
Sui heredes instituendi sunt vel exherandi

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.