13 (international markets)

 0    40 карточки    natalialewikowska88
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zarejestrować się
начать обучение
register/sign up
założyciel
начать обучение
founder
prezes, przewodniczący
начать обучение
chairman
siły sprzedaży
начать обучение
sales force
głosić, wygłaszać kazanie
начать обучение
preach
przekonać, przemawiać
начать обучение
convince
zamierzać, planować
начать обучение
intend/plan
zakładać, fundować
начать обучение
set up/found
założenie, przypuszczenie, hipoteza
начать обучение
assumption/conjecture/hypothesis
przedsiębiorstwo
начать обучение
company/enterprise
dostęp
начать обучение
access
w przeciwnym razie, inaczej
начать обучение
otherwise
szersza pula klientów
начать обучение
wider customer pool
klienci dominujący na rynku
начать обучение
market-dominant clients
poprzez
начать обучение
throughout
jak dotąd
начать обучение
so far
handel wewętrzny
начать обучение
intra-trade/domestic trade
duży kawałek
начать обучение
big piece/large chunk
rynek wewnętrzny
начать обучение
internal market/home market
złagodzić cios
начать обучение
soften the blow
udzielać pożyczek w nadmiarze
начать обучение
provide excess loans
witryna sklepowa
начать обучение
shop window/storefront
krzyczeć
начать обучение
yell out/shout
nacisk
начать обучение
emphasis
rynek sprzętu AGD
начать обучение
home appliances market/white goods market
głupi
начать обучение
foolish
recesja, kryzys
начать обучение
recession/crisis
obciążenie rynku
начать обучение
market load
odzwierciedlać
начать обучение
reflect
chęć, ochota
начать обучение
willingness
dobrze finansowany
начать обучение
deep-pocketed/well-funded
najechać, wtargnąć
начать обучение
invade
przejść, doświadczyć, doznać
начать обучение
undergone/been through
ścisły system podziału
начать обучение
strict division system
rentowność
начать обучение
profitability
odnowiona firma
начать обучение
renewed company/revamped company
wspierane przez
начать обучение
supported by/backed by
mieć przewagę
начать обучение
have an advantage/have an adge
niskie zużycie energii
начать обучение
niskie zużycie energii на английском языке
low energy consumption/low power consumption
zwykłe produkty
начать обучение
ordinary products

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.