1000 najważniejszych rzeczowników po włosku 450 - 500

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
internet
начать обучение
Internet
anche: la rete, il web
odniesienie
Teresa chciałaby odnieść się do bardzo interesującej kwestii.
начать обучение
il riferimento
Teresa vorrebbe fare riferimento a una questione molto interessante.
agencja
начать обучение
l'agenzia
media
Myślę, że powinnismy skontaktować się z mediami.
начать обучение
i media
Penso che dobbiamo contattare i media.
prośba
również: podanie, żądanie
начать обучение
la richiesta
anche: la domanda
relacja, związek
Powiedz mi, jaka jest relacja między wami dwojgiem?
начать обучение
la relazione
anche: il rapporto, il legame
Dimmi, che relazione c'è tra voi due?
kradzież
начать обучение
il furto
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 najważniejszych rzeczowników po włosku"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.