10 English Preposition 3

 0    38 карточки    kaztrz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Growing up in public.
начать обучение
Dorastanie w miejscach publicznych.
move on
начать обучение
posuwać się naprzód, rozwijać się, jechać dalej, mijać (czas)
Time moves on so quickly, I remember you as a child and now you're twenty!
начать обучение
Czas płynie tak szybko, pamiętam cię jako dziecko, a teraz masz dwadzieścia lat!
move on someone
начать обучение
podrywać kogoś, uwodzić kogo
You have to move on her before it's too late.
начать обучение
Musisz ją uwieść, zanim będzie za późno.
move on to something
начать обучение
przejść do czegoś
reflect on something
начать обучение
zastanowić się nad czymś, głęboko nad czymś rozmyślać
adjustment
начать обучение
regulacja, nastawienie, dostrojenie (drobna zmiana poprawiająca działanie czegoś), modyfikacja, zmiana (np. czyjegoś zachowania), przystosowanie, dostosowanie, przysposobienie
make adjustments, make corrections
начать обучение
wprowadzać poprawki, nanosić poprawki, korygować, poprawiać, modyfikować, wprowadzać zmiany
go about, go around, go round
начать обучение
robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się)
go about something
I can't go about writing my end of term paper.
начать обучение
zacząć coś robić
Nie mogę zebrać się do pisania pracy semestralnej.
go around something, go round something, go about something
начать обучение
rozprzestrzeniać się po czymś (np. choroba), krążyć po czymś (np. opowieści, plotki)
hand
начать обучение
dłoń, ręka (do nadgarstka), kontrola, panowanie, wskazówka (w zegarku), pismo odręczne, podawać, wręczać
on hand, to hand
начать обучение
pod ręką,
handyman
начать обучение
majster, złota rączka
research
начать обучение
badania, badać, przeprowadzać badania naukowe
drastically
начать обучение
drastycznie, dramatycznie, radykalnie
celebrity, celeb
начать обучение
celebryta
figure
начать обучение
liczba (reprezentujące dane), cyfra, kwota, liczba (pieniędzy), figura (kształt ciała kobiety), sylwetka, postać (specyficzna sylwetka, zwłaszcza taka, którą niewyraźnie widać)
figure
начать обучение
osobistość, postać (ważna, np. historyczna), postać (na obrazie), model (osoby), figura (geometryczna),
figure
начать обучение
figurować, pojawiać się, być częścią, zrozumieć, zauważać, obliczać, wykres, rycina, ilustracja, rysunek, diagram
I figure
начать обучение
myślę, że, uważam, że, wydaje mi się, że
illegal
начать обучение
nielegalny, bezprawny, sprzeczny z prawem, wspaniały, znakomity
stuff, things
начать обучение
rzeczy, narzędzia, sprzęt, coś, istota sprawy, kwintesencja,
The board discussed the stuff of the problem.
начать обучение
Zarząd omówił istotę problemu.
stuff
начать обучение
upychać, napychać, wypychać, napełniać, faszerować
spread stuff around
начать обучение
rozpowszechniać sprawy naokoło
podcast
начать обучение
podcast, podkast (forma internetowej publikacji dźwiękowej)
joke
начать обучение
żart, żartować
yoke
начать обучение
jarzmo
over it
начать обучение
przez to, z tego powodu
get fired, get sacked
начать обучение
zostać zwolnionym
unfair to
начать обучение
niesprawiedliwy wobec, do
silly stuff
начать обучение
głupie rzeczy
system
начать обучение
system, układ, sieć, sposób, metoda,
ridicule
начать обучение
ośmieszać, wykpić, szydzić, drwić, kpiny
broke down
начать обучение
popsuć się, zepsuć się, załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)
clear up
начать обучение
rozjaśnić, wyjaśnić

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.