08 English Preposition 3

 0    31 карточка    kaztrz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
bargain
начать обучение
okazja, dobry interes (możliwość kupienia czegoś taniej), porozumienie, układ, umowa, transakcja, targować się, pertraktować, negocjować,
get a bargain
At present, it's not that easy to get a bargain.
начать обучение
kupić po okazyjnej cenie
Obecnie nie tak łatwo jest kupić coś po okazyjnej cenie.
advent
начать обучение
nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś)
minimum
начать обучение
minimalny, minimum
possession
начать обучение
własność, posiadanie, opętanie
browse
начать обучение
przeglądać, przejrzeć, przeglądać, przeszukiwać (np. pliki w komputerze, strony internetowe), rozejrzeć się, rozglądać się (np. w sklepie z odzieżą)
distract
начать обучение
rozpraszać, dekoncentrować, zabawiać, rozerwać (dostarczyć rozrywki)
He was found in possession of stolen goods.
начать обучение
Znaleziono go w posiadaniu skradzionych towarów.
found
начать обучение
zakładać, fundować, erygować (instytucję, organizację), odlewać (np. narzędzia), spotykany, występujący
We discovered new bacteria found in bread and fish.
начать обучение
Odkryliśmy nowe bakterie znalezione (odkryte) w chlebie i rybach.
find, found, found
начать обучение
znajdować, odkrywać, natrafiać, zastawać, spostrzegać, zauważać, odkrywać, wynajdować, uznawać, uważać (coś za coś), oceniać
I was surprised that he found this book extremely boring.
начать обучение
Byłem zdziwiony, że on uznał tę książkę za niesamowicie nudną.
find, found, found
начать обучение
uznawać (np. za winnego), twierdzić, znajdować, wygospodarować (np. czas, pieniądze),
find
начать обучение
znalezisko (np. archeologiczne)
Thanks to this find, we are able to estimate the age of this city.
начать обучение
Dzięki temu znalezisku jesteśmy w stanie oszacować wiek tego miasta.
find oneself
начать обучение
odnaleźć się, znaleźć swoje miejsce (np. w życiu)
stole
начать обучение
stuła
steal, stole, stolen
начать обучение
kraść, zakradać się, tani zakup, dobra okazja (cenowa)
It was a steal, but of very poor quality.
начать обучение
To był tani zakup, ale bardzo słabej jakości.
motion
начать обучение
ruch, poruszanie się, ruch, gest, propozycja, wniosek, stolec, pokierować, wskazywać, dawać znak, skinąć
anteroom
начать обучение
przedpokój, poczekalnia
infrastructure
начать обучение
infrastruktura
industry
начать обучение
przemysł, branża, branżowy
start to do something, start doing something
начать обучение
zacząć coś robić
Nespaper are already being challeanged by independent online jurnalists.
начать обучение
Gazeta jest już kwestionowana przez niezależnych dziennikarzy internetowych.
challenge
начать обучение
wyzwanie, podważanie, kwestionowanie, walka, zatrzymanie, prośba o wylegitymowanie się (np. ze strony strażnika, policji), sprzeciw (co do składu ławy przysięgłych, składany przed rozpoczęciem obrad)
challenge
начать обучение
podważyć, kwestionować (np. autorytet, reputację), wyzwać (na pojedynek sportowy, do walki), zmobilizować, pobudzić, wezwać do zatrzymania, wylegitymować, zakwestionować (skład ławy przysięgłych)
maybe
Maybe I will help you.
начать обучение
być może
Być może ci pomogę.
fall apart
начать обучение
rozpadać się, załamywać się, rozpaść się, rozkleić się (nie radzić sobie z emocjami)
boxer
начать обучение
bokser, pies rasy bokser
rival
начать обучение
rywal, kontrkandydat, rywal (na rynku, np. firma), rywalizować

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.