03 English Preposition 3

 0    18 карточки    kaztrz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
graduate
начать обучение
absolwent, absolwent (szkoły, kolegium lub uniwersytetu), kończyć studia, kończyć szkołę średnią
grade, result, mark
начать обучение
ocena, wynik egzaminu, oceniać, wystawiać stopnie,
grade
начать обучение
klasa, gatunek (np. produktu), szczebel, stopień (np. w organizacji), ocena (w szkole), rocznik (w szkole)
degree
начать обучение
stopień (temperatury), stopień (do miar kątowych), stopień naukowy, poziom, stopień (czegoś)
The degree of risk is difficult to measure.
начать обучение
Poziom ryzyka jest trudny do zmierzenia.
to a degree
начать обучение
do pewnego stopnia
get a degree
начать обучение
uzyskać stopień naukowy
claim
начать обучение
twierdzić, domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności), rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś), pochłaniać, zabierać, powodować śmierć, zdobyć (np. tytuł, nagrodę)
claim
начать обучение
przyciągać (uwagę), prawo (do czegoś), twierdzenie, zapewnienie, roszczenie, pretensja, żądanie
accustom
начать обучение
przyzwyczaić, wdrożyć (się), przyuczyć (się)
reclaim
начать обучение
odzyskać, poprawiać (stan czegoś), przywrócić (do stanu pierwotnego), zgłaszać reklamację, meliorować (ziemię)
into
начать обучение
do (środka czegoś), w, na, do (w kierunku), w sprawie, przez, na (dzielenie liczby), na, w (przemienić coś)
Five into three won't go.
начать обучение
Pięć nie dzieli się przez trzy.
I will tear all of them into pieces.
начать обучение
Rozedrę ich wszystkich na strzępy.
dice
начать обучение
kostka (do gry), kroić w kostkę
unto
начать обучение
aż do, po (granica przestrzeni lub czasu), do, ku, naprzód na miejsce (kierunek lub cel), dla (trzeci przypadek, celownik),
I offered it unto my brother.
начать обучение
Przeznaczyłem to dla mojego brata.
cynical about
начать обучение
cyniczny (o osobie, postawie)

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.