Test fachowy 3 Genetic testing

 0    56 карточки    tomaszbaran015
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
involves
начать обучение
dotyczy
direct
начать обучение
bezpośredni
examination
начать обучение
badanie/sygnalizować
sample
We need more samples.
начать обучение
próbka
Potrzebujemy więcej próbek.
mutated
начать обучение
zmutowany
sequences
начать обучение
sekwencje
design
начать обучение
zaprojektować/wyznaczyć
probes
начать обучение
próbka
seek
начать обучение
szukać
among
начать обучение
między
bind
начать обучение
wiązać
flag
начать обучение
oznaczyć
conduct
начать обучение
przeprowadzić
progeny
начать обучение
potomstwo
carrier
начать обучение
nośnik
unaffected
начать обучение
naturalny (np. sposób bycia), niewymuszony (np. spokój), szczery (np. żal)
requires
начать обучение
wymaga
manifest
начать обучение
ujawnić się
confirmational diagnosis
начать обучение
potwierdzić diagnoze
determining
начать обучение
określania
forensic
начать обучение
sądowy
screening
начать обучение
badania przesiewowe
estimating
начать обучение
szacowania
adult-onest canceres
начать обучение
nowotwory, które roziną się u dorosłych
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
начать обучение
mimo że / chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
detect
начать обучение
wykryć
associated
начать обучение
związane
genetic disorders
начать обучение
zaburzenia genetyczne
cystic fibrosis
начать обучение
mukowiscydoza
sickle cell anemia
начать обучение
anemia sierpowata
handfull
начать обучение
garść
condition
начать обучение
warunek/stan
breast
начать обучение
pierś
ovarian
начать обучение
jajnika
colon cancers
начать обучение
Nowotwory okrężnicy
protections
начать обучение
Ochrony
absence if privacy
начать обучение
Brak prywatności
to lead
Drugs lead to troubles.
начать обучение
prowadzić
Narkotyki prowadzą do kłopotów.
other misuse
начать обучение
Inne nadużycia
decision-making
начать обучение
podejmowanie decyzji
altering
начать обучение
przerabianie
passed on
начать обучение
przekazywane
germline therapy
начать обучение
terapia genowa komórek rozrodczych
genetic make-up
начать обучение
uwarunkowania genetyczne
descendants
начать обучение
potomkowie
thus
начать обучение
tak więc / tym samym
bioethics
начать обучение
bioetyka
abuses
начать обучение
Nadużycia
eugenics
начать обучение
eugenika
capabilities
начать обучение
możliwości
limitation
начать обучение
ograniczenie
provide
начать обучение
zapewniać
reveal
Last month revealed all our weak points.
начать обучение
odsłonić
Zeszły miesiąc odsłonił nasze słabe strony.
implications
начать обучение
Implikacje
regard
начать обучение
mieć wzgląd, brać pod uwagę
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
начать обучение
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.