pojęcie podziały i aystematyka prawa rzymskiego

 0    23 карточки    olazdunek7
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
ius commune
начать обучение
przawo rzymskie powszechne. oparte na prawie rzymskim w całości. obejmowało elementy prawa statusowego i lennego longbardzkiego
prawo rzymskie recypowane
начать обучение
ius commune przejęte w krajach europy kontynentalnej w XV i XVIw
prawo pandekowe
начать обучение
prawo rzymskie w postaci zmodernizowanej i zaaktualizowanej
romanistyka prawnicza
начать обучение
prawo rzymskie przedmiotem osobnej dyscypliny naukowej
rzymskie prawo powszechne
начать обучение
bowiązuje obywateli rzymskich
rzymskie prawo prowincjonalne
начать обучение
wydawane dla moeszkańców prowincji
ius
начать обучение
prawo
iustitia
начать обучение
sprawiedliwość
bonum et aequum
начать обучение
co dobre i słuszne
zasady prawa
начать обучение
uczcicie żyć, drugiemu nie wyżdzać szkody, kazdemu przyznać co mu sie należy,
zasada słuszności
начать обучение
1 równowaga stron 2 argument ze słusznością jest pomocniczy przy interpretacji obowiązującego prawa
utilias publica
начать обучение
sprawy: prawodawstwa, uchwały senatu i traktatów państwowych. składa się z: norm dotyczących struktury oraz funkcjonowania państwai jego organów. dzis prawo konstytucyjne, adminostracyjne i prawo karne
utilias privatas
начать обучение
testamenty, umowy i kontrakt. odnosi się do korzyści i poszczególnych jednostek. obejmuje stosunki między osobami w zakresie spraw majątkowych i rodzinnych. Prawo cywilne
ius civile
начать обучение
naród sam sobie ustanowił, dla siebie, rodzimym i obywatelskim prawem narodowym. prawo ścisłe i sformalizowane
ius gentium
начать обучение
porządek naturapny między ludźmi. wszystkie narody razem. do wszyskich mieszkańcow (obywateli i nie)
ius quiritum
начать обучение
najstarsze prawo rzymskie, prawo kwiryków(dawni mieszkańcy rzymu nazwa)
prawo naturalne
начать обучение
prawo idealne winikające z nakazów moralnych
prawo pretorskie (ius honorarium)
начать обучение
postało z edyktów pretorskich innych działalności magistratur
pretor
начать обучение
urzędnik organizujący procesy, udzielał ochrony procesowej, wydałał zbiór skarg procesowych,
dualizm prawa
начать обучение
ius civile i ius honorarium. prawo cywilne i prawo pretorskie. w odniesoieniu do własności lub dziedziczenia). wspieranie i uzupełnianie prawa cywilnego.
personae
начать обучение
prawo dotyczące osób
res
начать обучение
prawo majątkowe. rzeczowe, zobowiązanie, spadkowe
actiones
начать обучение
prawo cywilne procesowe

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.