okresy historyczne

 0    18 карточки    olazdunek7
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
pierwszy okres historyczny rzymu
начать обучение
królestwo
założenie rzymu
начать обучение
753 r. p.n.e
usuniecie ostatniego króla
начать обучение
510 r pne
kto sprawował władzę w okresie królestwa
начать обучение
król rex z pomocą senatu (rada starszych)
2 okres historyczny
начать обучение
republika
powstanie republiki i koniec
начать обучение
od 510r do 27rpne
kto sprawował władzę wykonawczą?
начать обучение
2 konsulow, niżsi urzędnicy magistratus, senat
funkcja ustawodawcza i wybory magistratury
начать обучение
zgromadzenia ludowe komicja
kiedy utworzono urząd pretora
начать обучение
367 p.n.e.
kiedy powstał urzad pretora peregrynów
начать обучение
242 rpne
kiedy powstał urząd konul
начать обучение
510 rpne
kiedy ustanowiono cenzora
начать обучение
443 r. p.n.e.
3 okres historyczny to?
начать обучение
pryncypat
prymcypat od kiedy do kiedy
начать обучение
od 27 rpne do 284rne
kim był princeps
начать обучение
poerwszy obywatel, jednowładzca i cesarz
4 okres his
начать обучение
od 284 do 476rupadek cesarstwa zachodniorzymskiego
cestarstwo wschodniorzymskie to?
начать обучение
cesarstwo bizantyjskie do 1453r
dominat władzę ansolutną sprawował
начать обучение
cesarz

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.