Lesson 11 (H-I)

 0    67 карточки    tomasspw
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
hang your coat on the hook
начать обучение
powieś płaszcz na haczyku
breed
начать обучение
hodować
they breed rabbits
начать обучение
hodują króliki
he has no sense of humour
начать обучение
nie ma za grosz poczucia humoru
and things like that, and suchlike
начать обучение
i tym podobne
their z rzeczownikiem, theirs bez rzeczownika, of theirs po rzeczowniku
начать обучение
ich
he appreciated their support
начать обучение
był wdzięczny za wsparcie
capture
начать обучение
zdobycz, zdobyć
we'll refund their expenses
начать обучение
my zwrócimy koszty ich
you can't just reject them like that
начать обучение
nie możesz ich tak po prostu odepchnąć
how much is it cost?, how much does it cost?
начать обучение
ile to kosztuje?
how much money have you got?
начать обучение
ile masz pieniędzy?
how tall are you?
начать обучение
ile masz wzrostu?
how many of you are there
начать обучение
ilu was jest?
how many years is it been?, how many years has it been?
начать обучение
ile to już lat?
how much taller is he?
начать обучение
o ile jest wyższy?
I have as much money as I need
начать обучение
mam tyle pieniędzy, ile potrzebuję
you can have as many as you like
начать обучение
możesz sobie wziąć, ile chcesz
how many times must I say it?
начать обучение
ile razy mam powtarzać?
how many times did you meet?
начать обучение
ile razy się widzieliście?
how many times a day should I take it?
начать обучение
ile razy dziennie mam to zażywać?
how much is it per night?
начать обучение
ile kosztuje nocleg?
withdraw
начать обучение
wypłacać, wycofać
in the name of the law
начать обучение
w imieniu prawa
justice
начать обучение
sprawiedliwość
try it in a different way
начать обучение
spróbuj inaczej
how else can I find it out?
начать обучение
jak inaczej mogę się tego dowiedzieć?
they are treated differently from
начать обучение
są traktowani inaczej niż
there is no other way to do it
начать обучение
inaczej się tego nie da zrobić
it was different before
начать обучение
kiedyś było inaczej
in other words
начать обучение
inaczej mówiąc
alias
начать обучение
inaczej w znaczeniu zwany
in a different way, differently
начать обучение
inaczej w znaczeniu odmiennie
otherwise
начать обучение
inaczej w znaczeniu w przeciwnym razie
for further information see
начать обучение
aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
information source
начать обучение
źródło informacji
inform me about everything
начать обучение
proszę mnie o wszystkim informować
I'll keep you informed
начать обучение
będę was informował na bieżąco o
among others
начать обучение
między innymi
he was different from
начать обучение
był inny niż
the problem lies elsewhere
начать обучение
problem jest w czym innym
but that's another story
начать обучение
ale to już zupełnie inna historia
like all the other members
начать обучение
jak wszyscy inni członkowie
he left just as the others did
начать обучение
wyszedł podobnie jak inni
we were left with no other alternative but
начать обучение
nie pozostało nam nic innego, jak
looking at it from a different angle
начать обучение
patrząc na to pod innym kątem
does anyone care about it?
начать обучение
czy to w ogóle kogoś interesuje?
he is interested in many things, he takes interest in many things
начать обучение
interesuje się wieloma rzeczami
I'm interested in photography
начать обучение
interesuję się fotografią
there was no such thing before
начать обучение
wcześniej nic takiego nie istniało
medicine, cure
начать обучение
lekarstwo
go away
начать обучение
idź stąd
go ahead I'll catch up
начать обучение
idź przodem, dogonię Cię
he is coming
начать обучение
już idzie
he's gone
начать обучение
poszedł sobie
go and get him
начать обучение
idź po niego
she went shopping, she went to do some shopping
начать обучение
poszła zrobić zakupy
I'm going to bed, I'm going to sleep
начать обучение
idę spać
I'm going for a walk
начать обучение
idę na spacer
they walked hand in hand, they walked holding hands
начать обучение
szli trzymając się za ręce
we must go on foot
начать обучение
musimy iść pieszo
follow the arrows
начать обучение
proszę iść po strzałkach
take a shortcut
начать обучение
iść na skróty
it went quite well
начать обучение
poszło całkiem dobrze
she is good at it, she is doing well
начать обучение
dobrze jej idzie
catch up
начать обучение
dogonić
be interested in, take interest in
начать обучение
interesować się

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.