good citizens

 0    158 карточки    zosiaesz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
odwaga
начать обучение
courage
odważny
начать обучение
courageous
okrutny
начать обучение
cruel
okrucieństwo
начать обучение
cruelty
determinacja
начать обучение
determination
zdeterminowany
начать обучение
determined
entuzjazm
начать обучение
enthusiasm
entuzjaztyczny
начать обучение
enthusiastic
hojność, wielkoduszność
начать обучение
generosity
wielkoduszny, hojny
начать обучение
generous
uczynny
начать обучение
helpful
uczynność
начать обучение
helpfulness
uczciwy
начать обучение
honest
uczciwość
начать обучение
honesty
honorowy, uczciwy
начать обучение
honorable
mieć nadzieję
начать обучение
hopeful, (feel)
pomysłowy, twórczy
начать обучение
imaginative
miły, uczynny
начать обучение
kind
życzliwość, dobroć
начать обучение
kindness,
leniwy
начать обучение
lazy
samotny
начать обучение
lonely
materialistyczny
начать обучение
materialistic
skromny
начать обучение
modest
skromność
начать обучение
modesty
optymizm
начать обучение
optimism
optymistyczny
начать обучение
optimistic
cierpliwy
начать обучение
patient
uprzejmy
начать обучение
polite
przymioty
начать обучение
qualities
niezawodny
начать обучение
reliable
samolubny
начать обучение
selfish
wrażliwy
начать обучение
sensitive
głupi
начать обучение
stupid
głupota
начать обучение
stupidity
pełen współczucia
начать обучение
sympathetic
dobrze wychowany
начать обучение
well-mannered
doceniać, cenić siebie
начать обучение
appreciate
bosy
начать обучение
barefoot
mieć szczęście/ miej szczęścia
начать обучение
be fortunate/ less fortunate
wrócić na łono rodziny
начать обучение
be reunited with one's family
Żebrać
начать обучение
beg
żebrak
начать обучение
beggar
korzyść
начать обучение
benefit
odwiedzić kogoś
начать обучение
call on sb
zbierać pieniądze
начать обучение
collect money
zbiórka pieniędzy
начать обучение
collection
pojemnik na zbiórkę
начать обучение
collection cup
zrobić dobry uczynek
начать обучение
do a good deed
podarować
начать обучение
donate
datek
начать обучение
domation
starsi ludzie
начать обучение
eldery people
przyjaźń
начать обучение
friendship
pomóc komus
начать обучение
give sb a hand
pomóc komuś
начать обучение
help sb out
bezdomny
начать обучение
homeless
zainspirować
начать обучение
inspire
bez pracy
начать обучение
jobless
zaoferować komus nagrodę/ pracę
начать обучение
offer sb reward/ a job
zorganizować wyprzedaż
начать обучение
organise a sale
sprawić żeby ktoś sie uśmiechnął
начать обучение
put a smile on ab's face
zarabiać pieniądze na cel dobroczynny
начать обучение
raise money for charity
używane ubrania
начать обучение
second-hand clothes
schronienie
начать обучение
shelter
okazać wdzięczność
начать обучение
show your appreciation
spać pod gołym niebem
начать обучение
sleep rough
niewidomi
начать обучение
the blind
głusi
начать обучение
the deaf
wolontariat
начать обучение
voluntary work
sprawić, by komuś zrobiło sie ciepło na duszy
начать обучение
warm sb' s heart
aresztować
начать обучение
arrest
złamać przepis / prawo
начать обучение
break the rules / the law
alarm antywłamaniowy
начать обучение
Burglar Alarm
kradzież z włamaniem
начать обучение
burglary
włamać się i okraść
начать обучение
burgle
sprawa, dochodzenie
начать обучение
case
cela
начать обучение
cell
popełnić morderstwo/ przestępstwo
начать обучение
commit a murder / a crime
uszkodzenia mnienia
начать обучение
criminal damage
kara śmierci
начать обучение
death penalty
wykopać tunel
начать обучение
dig a tunnel
uciec
начать обучение
escape
próba ucieczki
начать обучение
escape attempt/ attempted escape
wyrzucić kogoś ze szkoły
начать обучение
exclude sb from school
śledzić
начать обучение
follow
uwięzić
начать обучение
imprison
prowadzić śledztwo w sprawie czegoś
начать обучение
investigate sth
sędzia
начать обучение
judge
zabić
начать обучение
kill
zamek
начать обучение
lock
zamknąć kogoś na klucz
начать обучение
lock sb up
morderca
начать обучение
murderer
policjantka
начать обучение
policewoman/ police officer
strażnik więzienia
начать обучение
prison guard
więzień
начать обучение
prisoner
ukarać
начать обучение
punish
przesłuchiwać
начать обучение
question
zwolnić z więzienia
начать обучение
release from prison
rabunek
начать обучение
robbery
firma ochroniarska
начать обучение
security firm
zewnętrzna oświetlenie posesji
начать обучение
security lights
wyrok
начать обучение
sentence
skazać kogos na śmierć / prison
начать обучение
sentence sb to death /prison
ukraść
начать обучение
steal
podejrzany
начать обучение
suspect
podejrzewać
начать обучение
suspect
kradzież
начать обучение
a theft
mundur
начать обучение
uniform
przemoc
начать обучение
violence
młodociany przestępca
начать обучение
young offender
zakazać/ znieść
начать обучение
abolish
władze
начать обучение
authorities
źle się zachowywać
начать обучение
behave badly
obywatel
начать обучение
citizen
Konstytucja
начать обучение
Constitution
demonstracja
начать обучение
demonstration
wybrać
начать обучение
elect
zatrudnić
начать обучение
employ
rząd
начать обучение
government
imigrantka
начать обучение
immigrant
większość
начать обучение
majority
sąsiadka
начать обучение
neighbor
okolica
начать обучение
neighbourhood
polityk
начать обучение
politician
instytucja publiczna
начать обучение
public institution
konferencja prasowa
начать обучение
press conference
statystyka
начать обучение
statistics
zrobić z kogoś głupca
начать обучение
make a fool of sb
hałasować
начать обучение
make a noise
zrobić uwagę, wysunąć twierdzenie
начать обучение
make a point
ukarać kogoś dla przykładu
начать обучение
make an example of sb
usprawiedliwiać się
начать обучение
makr an excuse
wytwarzać
начать обучение
make (doors)
sprawić aby ktoś coś zrobił
начать обучение
Make sb do sth
uszczęśliwić, zasmucić, rozłościć kogoś
начать обучение
make sb happy, sad, angry
uszczęśliwić kogoś
начать обучение
make sb's day
ułatwić / utrudnić coś
начать обучение
make sth easier/harder
średni
начать обучение
average
być pod wrażeniem czegoś
начать обучение
be impressed by sth
dziwny, osobliwy
начать обучение
curious
utonąć
начать обучение
drown
angażować
начать обучение
engage
zaręczyny
начать обучение
engagement
jęczeć
начать обучение
groan
trzymać coś przy uchu
начать обучение
hold sth against your ear
incydent
начать обучение
incident
podnieść kogos na nogi
начать обучение
lift sb onto theri feet
średnio
начать обучение
on average
punkt widzenia
начать обучение
point of view
promować
начать обучение
promote
objąć kogoś
начать обучение
put your arms round sb
zatkać uszy rękoma
начать обучение
put your hands over your ears
przypadkowy
начать обучение
random
wypisać kogoś ze szpitala
начать обучение
release sb from hospital
stresujący
начать обучение
Stressful
złapać kogoś za ramię
начать обучение
take hold of sb's arm
dostroić/ustawić radio
начать обучение
tune a radio
zrobić głośniej
начать обучение
turn up the volume
szum radiowy
начать обучение
white noise

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.