словарь итальянский - польский

italiano - język polski

accusato на польском языке:

1. oskarżony oskarżony


On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu
być oskarżonym o...
Jest oskarżony o gwałt.
On został oskarżony o roztrwonienie publicznych funduszy.
Oskarżony będzie się odwoływał do sądu wyższej instancji.
Chłopak został oskarżony o ściąganie na egzaminie.

Польский слово "accusato«(oskarżony) встречается в наборах:

uksw czerwiec
lessico criminale