словарь французский - турецкий

Français - Türkçe

idée на турецком языке:

1. Fikir Fikir


Bu kötü bir fikir.
O iyi bir fikir değil.
Daha az et yemek iyi bir fikir midir?
Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.
Kendi kendime "Bu iyi bir fikir." dedim.
Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.
Aklıma iyi bir fikir geldi.
Bu kitabı okumak iyi fikir.
Hamam böceklerini yeme kötü bir fikir midir?