словарь французский - польский

Français - język polski

quatorze на польском языке:

1. czternaście


czternaście pomidorów
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
czternaście alfabetem Morse'a
Siedem + siedem = czternaście
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Mój brat Jacques ma czternaście lat.

Польский слово "quatorze«(czternaście) встречается в наборах:

Rozdział wstępny. Liczby 0-20
Liczby – Les chiffres
Francuski, liczebniki
Liczby po francusku