словарь французский - польский

Français - język polski

optimiste на польском языке:

1. optymistyczny optymistyczny


Postaraj się być bardziej optymistyczny!
Wydaje mi się, że minister finansów jest nieco zbyt optymistyczny.

Польский слово "optimiste«(optymistyczny) встречается в наборах:

Les traits de caractère - cechy charakteru
les qualités et les défauts
przydatne przymiotniki
kartkówka 4.04.23
cechy charakteru

2. optymista optymistaПольский слово "optimiste«(optymista) встречается в наборах:

cechy człowieka (caractéristiques humaines)
Edgard Francuski Kurs Podstawowy Lekcja 5 Cechy ch...
Podstawowe przymiotniki i przysłówki
Traits de caractere positifs - Pozytywne cechy cha...
Cechy Charakteru po francusku