словарь испанский - польский

español - język polski

querer на польском языке:

1. chcieć chcieć


Trzeba chcieć coś zrobić.
chcieć to móc
Niektórzy z nas mogą chcieć jechać.

Польский слово "querer«(chcieć) встречается в наборах:

Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos
Praktyczne Czasowniki - Verbos Útiles
Podstawowe czasowniki
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 1 - 25
Życzenia i polecenia - Las demandas y las órdenes

2. kochać kochać


Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
Trzeba kochać matkę.
Będę cię kochać na zawsze.
Umiem kochać.
Nie mogę kochać nikogo poza tobą.
Zanim zaczniesz kochać innych, musisz umieć kochać siebie.
Kochać i być kochanym to największe szczęście.
Niełatwo jest kochać, nie wiedząc, czy nasza miłość jest odwzajemniona.
Chcę się z Tobą kochać.
kochać całym sercem
On musi cię kochać.
Kochać na zabój.
Trzeba kochać swoich sąsiadów.
Kochać życie znaczy kochać Karela Gotta.
Czasownik „kochać” bardzo trudno się odmienia: czas przeszły nigdy nie jest prosty, teraźniejszy jest wyłącznie oznajmujący, a przyszły jest zawsze warunkowy.

Польский слово "querer«(kochać) встречается в наборах:

Związki, Uczucia i Emocje - Las Relaciones, Sensac...
czynności w ciągu dnia
czasowniki nieregularne
nieregularne czasowniki
Shakira - Antologia

3. chcieć kochać chcieć kochaćПольский слово "querer«(chcieć kochać) встречается в наборах:

czasownik nieregularne
uno czy jeden!