словарь испанский - польский

español - język polski

ojalá на польском языке:

1. oby oby


Oby nie było wojny!
Oby wróciła do kraju szczęśliwie.
Oby spełniły się wszystkie pańskie życzenia!

Польский слово "ojalá«(oby) встречается в наборах:

życie rodzinne i towarzyskie
zwroty podstawowe 120-140
Lección 38 & 39
Nuevo ven unidad 6
H (randomes españoles B1)

2. mam nadzieję


mam nadzieję, że nie
mam nadzieję, że nie miałeś żadnych problemów z dostaniem się tutaj